שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר
לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים
תנ"ך

ספר איוב פרק א

איוב איש צדיק מלא ברכת ה'. הרשות שניתנה לשטן לנסות את איוב. אובדן הרכוש והבנים של איוב. איוב עומד בניסיון. "ה' נתן וה' לקח".

שיעורים בתנ"ך - ספר איוב

ספר איוב פרק א

ספר איוב פרק א

איוב איש צדיק מלא ברכת ה'. הרשות שניתנה לשטן לנסות את איוב. אובדן הרכוש והבנים של איוב. איוב עומד בניסיון. "ה' נתן וה' לקח".
ספר איוב פרק ב

ספר איוב פרק ב

דברי ה' אל השטן. תשובת השטן. איוב עומד בניסיון ייסורי הגוף. בואם של רעי איוב: אליפז, בלדד וצופר.
ספר איוב פרק ג

ספר איוב פרק ג

קללות יום הולדתו של איוב וליל עיבורו. טוב מוות מחיים. למה ה' נותן חיים למעונים בייסורים.
ספר איוב פרק ד

ספר איוב פרק ד

המענה הראשון של אליפז. אל לו לאיוב להתייאש. הרשעים אובדים. החזון של אליפז. אין אדם שלא חוטא.
ספר איוב פרק ה

ספר איוב פרק ה

מענה אליפז. אין טעם לזעקת איוב. מוסר ה' אל תמאס. טוב להתפלל לה'. המקבל ייסוריו באהבה שמורה לו טובה.
ספר איוב פרק ו

ספר איוב פרק ו

מענה איוב לאליפז: ייסורי רבים מאוד. צרותי נכבדו מנשוא. המוות תקוותי היחידה. רעי בגדו. אין בי כוח לקוות. רעי דומים לנחלי כזב.
ספר איוב פרק ז

ספר איוב פרק ז

מענה איוב לאליפז. גורלו של אנוש עלי ארץ. אין לי מנוחה ביום ובלילה. יורד שאול לא יעלה. גם בשנתי לא ינוח לי.
ספר איוב פרק ח

ספר איוב פרק ח

המענה הראשון של בלדד. משלי הקדמונים. משל על גורל הרשע והצדיק. ברכה לאיוב וקללה לשונאיו.
ספר איוב פרק ט

ספר איוב פרק ט

מענה איוב לבלדד. לאלוקים חוכמה וגבורה אבל לא צדקה. אלוקים לא יניח שאיוב יצא צדיק בריבו. רצונו של איוב להתדיין עם אלוקים.
ספר איוב פרק י

ספר איוב פרק י

מענה איוב לבלדד. איוב מבקש לדעת מדוע השם מייסרו. פלאי יצירת האדם כנגד יסוריו הקשים.
קובץ mp3