שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר
לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים
ב' בכסלו תשס”ח
תנ"ך
ספר מלאכי פרק א
מה בין עשו ליעקב. הנבואה אל הכוהנים. הכוהנים מזלזלים בעבודת המקדש.

שיעורים בתנ"ך - ספר מלאכי

ספר מלאכי פרק א

ספר מלאכי פרק א

מה בין עשו ליעקב. הנבואה אל הכוהנים. הכוהנים מזלזלים בעבודת המקדש.
ספר מלאכי פרק ב

ספר מלאכי פרק ב

תפקידו של הכוהן. "כי שפתי כוהן ישמרו דעת". נבואה נגד נישואי תערובת.
ספר מלאכי פרק ג

ספר מלאכי פרק ג

יום המשפט. וערבה לה' מנחת יהודה. המעשר והתרומה. אליה הנביא יעורר לתשובה לפני יום ה'.
קובץ mp3