שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר

לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים

תנך

ספר תהילים פרק מו

פרשת שבוע

ספר דברים פרשת האזינו

בית המקדש

עבודת הכוהן הגדול ביום הכיפורים

טהרת המשפחה

רחצת הגוף (עמ' 155-159)

אמונה

זוכרים ומתגעגעים

מועדים וזמנים

כתיבה וחתימה ביום כיפור