שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר

לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים

תנך

שיר השירים פרק ד

פרשת שבוע

ספר דברים פרשת ואתחנן - מדוע לא נכנס משה לארץ ישראל

בית המקדש

מנחת שתי הלחם

טהרת המשפחה

ברכת הטבילה (עמ' 190)

אמונה

זוכרים ומתגעגעים

מועדים וזמנים

הכנות למתן תורה