שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר

לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים

תנך

ספר תהילים פרק קכב

פרשת שבוע

ספר ויקרא פרשת צו

בית המקדש

קורבן פסח

טהרת המשפחה

מסיום ההכנות ועד הטבילה (עמ' 169)

אמונה

יש חיים לאחר המוות

מועדים וזמנים

והגדת לבנך