שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר

לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים
ב' בכסלו תשס”ח

תנך

ספר יהושע פרקים טז-יז

פרשת שבוע

ספר ויקרא פרשת בהר - מצוות השמיטה

בית המקדש

מנחת שתי הלחם

טהרת המשפחה

ברכת הטבילה (עמ' 190)

אמונה

זוכרים ומתגעגעים

מועדים וזמנים

מדוע שמחים בל"ג בעומר