שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר

לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים

תנך

ספר תהילים פרק קמה

פרשת שבוע

ספר דברים פרשת וזאת הברכה

בית המקדש

עבודת הכוהן הגדול ביום הכיפורים

טהרת המשפחה

דרך הטבילה (עמ' 185-186)

אמונה

יש חיים לאחר המוות

מועדים וזמנים

שמחת התשובה