שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר
לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים
תנ"ך

ספר איוב פרק ג

קללות יום הולדתו של איוב וליל עיבורו. טוב מוות מחיים. למה ה' נותן חיים למעונים בייסורים.

שיעורים בתנ"ך - ספר איוב

ספר איוב פרק א

ספר איוב פרק א

איוב איש צדיק מלא ברכת ה'. הרשות שניתנה לשטן לנסות את איוב. אובדן הרכוש והבנים של איוב. איוב עומד בניסיון. "ה' נתן וה' לקח".
ספר איוב פרק ב

ספר איוב פרק ב

דברי ה' אל השטן. תשובת השטן. איוב עומד בניסיון ייסורי הגוף. בואם של רעי איוב: אליפז, בלדד וצופר.
ספר איוב פרק ג

ספר איוב פרק ג

קללות יום הולדתו של איוב וליל עיבורו. טוב מוות מחיים. למה ה' נותן חיים למעונים בייסורים.
ספר איוב פרק ד

ספר איוב פרק ד

המענה הראשון של אליפז. אל לו לאיוב להתייאש. הרשעים אובדים. החזון של אליפז. אין אדם שלא חוטא.
קובץ mp3