שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר
לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים
תנ"ך

ספר איוב פרק יא

מענה צופר. תוכחה לאיוב על דבריו. לחוכמת אלוקים אין חקר. אם ישוב איוב ייטב לו.

שיעורים בתנ"ך - ספר איוב

ספר איוב פרק א

ספר איוב פרק א

איוב איש צדיק מלא ברכת ה'. הרשות שניתנה לשטן לנסות את איוב. אובדן הרכוש והבנים של איוב. איוב עומד בניסיון. "ה' נתן וה' לקח".
ספר איוב פרק ב

ספר איוב פרק ב

דברי ה' אל השטן. תשובת השטן. איוב עומד בניסיון ייסורי הגוף. בואם של רעי איוב: אליפז, בלדד וצופר.
ספר איוב פרק ג

ספר איוב פרק ג

קללות יום הולדתו של איוב וליל עיבורו. טוב מוות מחיים. למה ה' נותן חיים למעונים בייסורים.
ספר איוב פרק ד

ספר איוב פרק ד

המענה הראשון של אליפז. אל לו לאיוב להתייאש. הרשעים אובדים. החזון של אליפז. אין אדם שלא חוטא.
ספר איוב פרק ה

ספר איוב פרק ה

מענה אליפז. אין טעם לזעקת איוב. מוסר ה' אל תמאס. טוב להתפלל לה'. המקבל ייסוריו באהבה שמורה לו טובה.
ספר איוב פרק ו

ספר איוב פרק ו

מענה איוב לאליפז: ייסורי רבים מאוד. צרותי נכבדו מנשוא. המוות תקוותי היחידה. רעי בגדו. אין בי כוח לקוות. רעי דומים לנחלי כזב.
ספר איוב פרק ז

ספר איוב פרק ז

מענה איוב לאליפז. גורלו של אנוש עלי ארץ. אין לי מנוחה ביום ובלילה. יורד שאול לא יעלה. גם בשנתי לא ינוח לי.
ספר איוב פרק ח

ספר איוב פרק ח

המענה הראשון של בלדד. משלי הקדמונים. משל על גורל הרשע והצדיק. ברכה לאיוב וקללה לשונאיו.
ספר איוב פרק ט

ספר איוב פרק ט

מענה איוב לבלדד. לאלוקים חוכמה וגבורה אבל לא צדקה. אלוקים לא יניח שאיוב יצא צדיק בריבו. רצונו של איוב להתדיין עם אלוקים.
ספר איוב פרק י

ספר איוב פרק י

מענה איוב לבלדד. איוב מבקש לדעת מדוע השם מייסרו. פלאי יצירת האדם כנגד יסוריו הקשים.
ספר איוב פרק יא

ספר איוב פרק יא

מענה צופר. תוכחה לאיוב על דבריו. לחוכמת אלוקים אין חקר. אם ישוב איוב ייטב לו.
ספר איוב פרק יב

ספר איוב פרק יב

מענה אליפז לצופר. הרעים אינם מדברים בחוכמה. גדולת אלוקים ידועה לכל. בחוכמתו ובגבורתו מביא אלוקים גם את הרעות.
ספר איוב פרק יג

ספר איוב פרק יג

מענה איוב לצופר. מה בין איוב הישר לרעיו החנפים. למה מייסר אלוקים את איוב.
ספר איוב פרק יד

ספר איוב פרק יד

מענה איוב לצופר. האדם קל ערך מול אלוקים.
ספר איוב פרק טו

ספר איוב פרק טו

מענה אליפז. תוכחה לאיוב. אין אדם צדיק לפני האלוקים. אחריתו המרה של הרשע.
ספר איוב פרק טז

ספר איוב פרק טז

מענה איוב לאליפז בפעם השנייה. איוב מתלונן על ייסוריו הגדולים. איוב תובע דין צדק. תנחומי הרעים הבל.
ספר איוב פרק יז

ספר איוב פרק יז

איוב תובע דין צדק. תנחומי הרעים הבל שהרי המוות קרוב.
ספר איוב פרק יח

ספר איוב פרק יח

מענה בלדד במחזור השני. גערה באיוב. אבדן הרשעים.
ספר איוב פרק יט

ספר איוב פרק יט

תשובת איוב לבלדד. תלונה על הרעם המכלימים את איוב. בדידותו של איוב. תקוותו של איוב.
ספר איוב פרק כ

ספר איוב פרק כ

מענה צופר במחזור השני. אסונות איומים באים על הרשע.
ספר איוב פרק כא

ספר איוב פרק כא

תשובת איוב למענה צופר. שלוות הרשעים. סתירת תשובות הרעים על גורל הרשעים. סיפורי עוברי דרכים על הצלחת הרשעים. תנחומי הרעים הבל.
ספר איוב פרק כב

ספר איוב פרק כב

מענה אליפז. ה' לא יבוא להתדיין עם איוב. פשעי איוב בין אדם לחברו. מחשבות הכפירה של איוב. חטאי הדורות הקודמים ועונשם. נחמה לאיוב. האחרית הטובה המובטחת לשב בתשובה.
ספר איוב פרק כג

ספר איוב פרק כג

תשובת איוב לאליפז. תלונה שאלוקים מסתתר מאיוב. איוב משתוקק למצוא את אלוקים. אלוקים מסתתר מאיוב משום שהוא יודע שאיוב צדיק. אלוקים מייסר את איוב ומבעיתו.
ספר איוב פרק כד

ספר איוב פרק כד

תלונה מדוע יום הדין איננו בא. תיאור פשעי הרשעים. תלונה על שאלוקים שומר את הרשעים מרעה.
ספר איוב פרק כה

ספר איוב פרק כה

מענה בלדד לאיוב. אין אדם יכול לזכות לפני ה'.
ספר איוב פרק כו

ספר איוב פרק כו

מענה איוב לבלדד. איוב מהתל בבלדד על דבריו. אימת ה' מוטלת על הכל. ה' אינו מניח למים לעבור את גבולם. גבורת ה' מרעידה את איתני העולם.
ספר איוב פרק כז

ספר איוב פרק כז

המשל הראשון של איוב. שבועת איוב שלא יודה לדברי הרעים. תיאור הפורענות הראויה לבוא על רעי איוב.
קובץ mp3