שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר
לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים
מועדים וזמנים

הטעמים לתקיעת שופר בראש השנה

הטעמים לתקיעת שופר. מלכויות, זכרונות ושופרות. שופר מאיל- זיכרון לעקדת יצחק. שופר מעורר לתשובה. השופר מזכיר את מעמד הר סיני. המלכת ה' בעולם. הטעם לאמירת למנצח לפני התקיעות.

שיעורים במועדים וזמנים - ראש השנה

הטעמים לתקיעת שופר בראש השנה

הטעמים לתקיעת שופר בראש השנה

הטעמים לתקיעת שופר. מלכויות, זכרונות ושופרות. שופר מאיל- זיכרון לעקדת יצחק. שופר מעורר לתשובה. השופר מזכיר את מעמד הר סיני. המלכת ה' בעולם. הטעם לאמירת למנצח לפני התקיעות.
קובץ mp3