שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר
לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים
ב' בכסלו תשס”ח
תנ"ך
ספר קהלת פרק א
יתרון האדם בעולם הזה. אין חדש בעולם. האכזבה מהחוכמה, מהבניין והקניין.

שיעורים בתנ"ך - ספר קהלת

ספר קהלת פרק א

ספר קהלת פרק א

יתרון האדם בעולם הזה. אין חדש בעולם. האכזבה מהחוכמה, מהבניין והקניין.
ספר קהלת פרק ב

ספר קהלת פרק ב

האכזבה מהמשתה והשמחה. האם יש יתרון לחוכמה מן הסכלות. הייאוש מן מהעמל. השמחה בעמל.
ספר קהלת פרק ג

ספר קהלת פרק ג

העיתים בחיי האדם. היחס שבין אלוקים לאדם. מעשי האלוקים קיימים לעד. המשפט לאלוקים. מה בין אדם לבהמה.
ספר קהלת פרק ד

ספר קהלת פרק ד

העושק שבחברה. התחרות מחמת הקנאה. הרדיפה אחר העושר. בשבח העזרה ההדדית. תקוות שווא לגבי העתיד.
ספר קהלת פרק ה

ספר קהלת פרק ה

זהירות מלדבר על ה'. זהירות מנדרים. שאדם יהיה ירא אלוקים ולא יפקפק במעשיו. גנות הרדיפה אחרי העושר. עושר שמור לבעליו לרעתו. שבח השמח בחלקו.
ספר קהלת פרק ו

ספר קהלת פרק ו

גורל עשיר שהפך לעני. עמלו של האדם לפרנסתו. מה טוב לאדם בחיים.
ספר קהלת פרק ז

ספר קהלת פרק ז

טוב לאדם שנפטר בשם טוב. טוב ללכת אל בית האבל. גערת החכם. הימים הטובים. חוכמה עם נחלה. אדם לא מסוגל להבין את דרכי ה'. צדיק שמת ורשע שמאריך ימים. החוכמה רחוקה. האישה הרעה.
ספר קהלת פרק ח

ספר קהלת פרק ח

תהילת החכם והחוכמה. שמירת דבר המלך. מעשי הרשעים ומעשי הצדיקים. גם החכם לא יוכל לדעת את הכל.
ספר קהלת פרק ט

ספר קהלת פרק ט

כולם ביד ה' ומקרה אחד לכולם. דעות החיים על המתים. עצות איך ליהנות מן החיים. הצלחתו של האדם אינה בידו.
ספר קהלת פרק י

ספר קהלת פרק י

על הסכלות והסכל. דברי חכם ודברי סכל. מלך ושרים סכלים. עצלות ובזבוז.
ספר קהלת פרק יא

ספר קהלת פרק יא

"שלח לחמך על פני המים". אור וחושך. ימי הבחרות. התרחקות ממידת הכעס.
ספר קהלת פרק יב

ספר קהלת פרק יב

זכירת ה' גם בעת שמחה. ימי הזקנה. האדם ומעשיו כלים ומתנדפים כהבל פה. "את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור".
קובץ mp3