שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר
לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים
ב' בכסלו תשס”ח
תנ"ך

ספר שמואל א פרק ל

עמלק שרף את ציקלג ושבה את הנשים והילדים. דוד שאל באורים ותומים. הסיוע של הנער העמלקי. חלוקת השלל בין הלוחמים לנשארים בנחל בשור. 'חלק היורד במלחמה וכחלק היושב על הכלים יחדיו יחלוקו'.

שיעורים בתנ"ך - ספר שמואל א

ספר שמואל א פרק א

ספר שמואל א פרק א

אלקנה ומשפחתו עולים לשילה, פנינה מכעיסה את חנה העקרה. תפילת חנה לבן. ברכת עלי לחנה. לידת שמואל וגמילתו. חנה מעלה את שמואל למשכן בשילה.
ספר שמואל א פרק ב פס א-י

ספר שמואל א פרק ב פס' א-י

תפילת חנה המודה על הישועה שעשה לה הקב'ה היכול לשנות את מצבו של האדם, עד עקרה ילדה שבעה ורבת בנים אומללה...רגלי חסידיו ישמור..ויתן עוז למלכו וירם קרן משיחו.
ספר שמואל א פרק ב פס יא-כא

ספר שמואל א פרק ב פס' יא-כא

מעשיהם הרעים של בני עלי במשכן בשילה. שמואל משרת את פני ה' בשילה כשהוא חגור אפוד בד. בכל פעם שאמו עולה למשכן היא מביאה לו מעיל קטן.עלי מברך את חנה בילדים. לחנה נולדים עוד חמישה ילדים.
ספר שמואל א פרק ב פס כב-לו

ספר שמואל א פרק ב פס' כב-לו

עלי מוכיח את בניו על מעשיהם הרעים. איש האלוקים, אלקנה, מוכיח את עלי ומודיע לו שעונשו יהיה שתלקח הכהונה הגדולה מביתו, שבני ביתו יחיו בעוני ובקיצור ימים ושבניו חופני ופנחס ימותו ביום אחד.
ספר שמואל א פרק ג

ספר שמואל א פרק ג

ה' קורא לשמואל. העונש לבית עלי. שמואל מספר לעלי את הנבואה שנתנבא עליו. שמואל מתפרסם בעם כנביא.
ספר שמואל א פרק ד

ספר שמואל א פרק ד

במלחמה עם הפלישתים העם ניגף, חופני ופנחס נהרגים והארון נלקח ביד פלישתים. הבשורה מגיעה לעלי וגורמת למותו. אשת פנחס יולדת בן ומתה בלידתה, הבן נקרא אי כבוד.
ספר שמואל א פרק ה

ספר שמואל א פרק ה

הפלישתים, תושבי אשדוד, נענשים בגלל שארון ה' נמצא בידם, הם מעבירים את הארון לאנשי גת וגם הם נענשים. אנשי גת מעבירים את הארון לאנשי עקרון וגם הם נענשים.
ספר שמואל א פרק ו

ספר שמואל א פרק ו

הקוסמים הציעו להחזיר את ארון ה' עם זהב לכפרה. הפרות, נושאות הארון, הלכו ישר לכיוון בית שמש. הארון הגיע אל שדה יהושע בית השמשי. אנשי בית שמש נענשו על זלזולם בארון ובקשו להעבירו לקרית יערים.
ספר שמואל א פרק ז

ספר שמואל א פרק ז

הארון בקרית יערים בבית אבינדב. שמואל מוכיח את העם. תפילת שמואל במצפה. עם ישראל מנצח את הפלישתים, שמואל שם אבן וקורא את שמה אבן העזר. שמואל מסתובב בערי ישראל ושופט את העם.
ספר שמואל א פרק ח

ספר שמואל א פרק ח

בני שמואל, יואל ואביה, אינם הולכים בדרכיו. העם מבקש מלך. ה' אומר לשמואל להודיע לעם את משפט המלך. העם חוזר על הבקשה למלך וה' מסכים לבקשתם.
ספר שמואל א פרק ט

ספר שמואל א פרק ט

שאול מחפש את האתונות ומבקש להעזר בשמואל הרואה. המפגש בין שמואל לשאול. שמואל מעודד את שאול ומכבדו בסעודת הזבח.
ספר שמואל א פרק י

ספר שמואל א פרק י

שמואל לוקח את פך השמן ומושח את שאול למלך ומנבא לו על אותות שיבואו לו. רוח אלקים ונבואה מתחילים לפעום בלב שאול. שאול נבחר למלך בפני העם על ידי גורל.
ספר שמואל א פרק יא

ספר שמואל א פרק יא

נחש העמוני מבקש לכרות את עין ימין של אנשי יבש הגלעד. שאול מונה את העם בבזק. שאול נחלץ לעזרתם של אנשי יבש הגלעד ומצליח להכניע את בני עמון. חידוש המלוכה של שאול בגלגל.
ספר שמואל א פרק יב

ספר שמואל א פרק יב

נקיון כפיו של שמואל. תוכחת שמואל לעם על חטאיהם וחטאי אבותיהם. התוכחה לעם על בקשתם מלך. ירידת הגשם בזמן הקציר כהוכחה לחטא בקשת מלך.
ספר שמואל א פרק יג

ספר שמואל א פרק יג

יונתן מכה את נציב פלישתים בגבע. פלישתים נאספים להלחם בישראל. שאול מקריב עולה בגלגל ללא נוכחות שמואל. שמואל כועס על שאול ומבשר לו שה' רוצה במלך אחר. שאול יוצא למלחמה בפלישתים ללא נשק.
ספר שמואל א פרק יד פס א-כג

ספר שמואל א פרק יד פס' א-כג

יהונתן מבקש להתקרב למחנה פלישתים ללא ידיעת שאול ועושה לעצמו סימן לדעת אם יצליח. שאול מצטרף למלחמה והם מכים בפלישתים.
ספר שמואל א פרק יד פס כד-נב

ספר שמואל א פרק יד פס' כד-נב

שבועת שאול. יונתן טועם מהדבש. בניית הבמה. הפלת הגורלות. העם פודה את יהונתן. משפחת שאול:אחינועם, יונתן, ישוי, מלכישוע, מרב ומיכל. שר הצבא אבנר בן נר.
ספר שמואל א פרק טו

ספר שמואל א פרק טו

שמואל שולח את שאול להשמיד את עמלק. שאול והעם חומלים על אגג ועל הצאן. שמואל מוכיח את שאול ושאול מתנצל. שאול קורע את בגדו של שמואל ויש אומרים ששמואל קורע את בגדו של שאול. שמואל הורג את אגג.
ספר שמואל א פרק טז

ספר שמואל א פרק טז

שמואל הולך לבית ישי כדי למשוח מלך מבניו. שבעה מבני ישי נפסלים ודוד בנו הצעיר נמשח. רוח רעה מבעתת את שאול. דוד נבחר לנגן לפני שאול כדי להסיר את הרוח הרעה ממנו.
ספר שמואל א פרק יז

ספר שמואל א פרק יז

מלחמת דוד וגלית. גלית מחרף את מערכות ישראל, העם ירא ממנו ודוד מציע להילחם בו. דוד יוצא בשם ה' צבאות, לוקח למלחמה אבנים וקלע ופוגע והורג את גלית.
ספר שמואל א פרק יח

ספר שמואל א פרק יח

יהונתן אוהב את דוד. שאול מקנא בדוד ומתנכל להורגו. שאול מבטיח לדוד את בתו מירב לאישה ומשיאה לעדריאל המחולתי. דוד נושא את מיכל בת שאול לאישה אחרי שממלא אחר התנאי של שאול להביא מאה ערלות פלישתים.
ספר שמואל א פרק יט

ספר שמואל א פרק יט

שאול רוצה להרוג את דוד ויהונתן מזהירו. דוד מנגן לשאול ושאול מנסה להורגו בחניתו. מיכל מורידה את דוד מהחלון ושמה תרפים וכביר עיזים על מיטתו. דוד בורח לשמואל בניות ברמה. 'הגם שאול בנביאים'.
ספר שמואל א פרק כ

ספר שמואל א פרק כ

דוד בורח מניות ברמה, כורת ברית עם יהונתן ומסתתר ליד אבן האזל. 'ויאמר לו יהונתן מחר חודש'. שאול שואל: 'מדוע לא בא בן ישי... אל הלחם'? שאול כועס 'בן נעוות המרדות' ומטיל את החנית להכותו. האות עם החיצים.
ספר שמואל א פרק כא

ספר שמואל א פרק כא

דוד מגיע לנוב ומבקש מאחימלך הכהן לחם ומקבל ממנו את לחם הפנים ואת חרב גולית. דואג האדומי. דוד בורח לאכיש מלך גת ומתנהג כמשוגע. אכיש אומר: חסר משוגעים אני.
 ספר שמואל א פרק כב

ספר שמואל א פרק כב

דוד במערת עדולם, במצפה מואב, במצודה. משפחתו אצל מלך מואב. גד אומר לדוד ללכת אל ארץ יהודה. דוד ביער חרת. דברי דואג האדומי לשאול בגבעה. דואג הורג את אחימלך ואת תושבי נוב עיר הכהנים. אביתר בורח אל דוד.
ספר שמואל א פרק כג

ספר שמואל א פרק כג

דוד מושיע את אנשי קעילה מהפלישתים. יומא: כיצד שואלים באורים ותומים. דוד במדבר זיף, מסתתר בחורשה בגבעת החכילה, במדבר מעון. סלע המחלוקות. דוד במצודות עין גדי.
ספר שמואל א פרק כד

ספר שמואל א פרק כד

שאול רודף אחרי דוד בעין גדי. צורי היעלים, גדרות הצאן. שאול נכנס למערה להסך רגליו. 'ויכרות את כנף המעיל אשר לשאול'. 'משל הקדמוני מרשעים יצא רשע'. דוד: 'אחרי כלב מת אחרי פרעוש אחד'.
ספר שמואל א פרק כה

ספר שמואל א פרק כה

שמואל מת. נבל במעון וצאנו בכרמל. 'כה לחי ואתה שלום וביתך שלום'. מעשה אביגיל. 'נפש אדוני צרורה בצרור החיים...יקלענה בכף הקלע'. אחינועם אשת דוד. מיכל ניתנת לפלטי בן ליש מגלים.
ספר שמואל א פרק כו

ספר שמואל א פרק כו

הזיפים מלשינים על דוד. דוד ואבישי לוקחים את החנית ואת צפחת המים של שאול. תוכחת דוד לאבנר ושאול. חרטת שאול וברכתו לדוד.
ספר שמואל א פרק כז

ספר שמואל א פרק כז

דוד, אחינועם ואביגיל בורחים אל אכיש בן מעוך מלך גת. דוד מתיישב בציקלג ומכה בערי גשור, גזר ועמלק. נגב: יהודה, הירחמאלי, הקני.
ספר שמואל א פרק כח

ספר שמואל א פרק כח

שמואל מת ונקבר ברמה. הפלישתים נערכים למלחמה בשונם וישראל בגלבוע. שאול ובעלת האוב בעין דור. העלאת שמואל באוב. דברי שמואל לשאול: 'מחר אתה ובניך עמי'.
ספר שמואל א פרק כט

ספר שמואל א פרק כט

פלישתים נערכים למלחמה באפקה וישראל בעין ביזרעאל. פלישתים מבקשים מאכיש להחזיר את דוד. אכיש מצטער ושולח את דוד.
ספר שמואל א פרק ל

ספר שמואל א פרק ל

עמלק שרף את ציקלג ושבה את הנשים והילדים. דוד שאל באורים ותומים. הסיוע של הנער העמלקי. חלוקת השלל בין הלוחמים לנשארים בנחל בשור. 'חלק היורד במלחמה וכחלק היושב על הכלים יחדיו יחלוקו'.
ספר שמואל א פרק לא

ספר שמואל א פרק לא

שלושת בני שאול מתים בקרב. שאול נופל על חרבו ומת. הפלישתים מתעללים בגוויות שאול ובניו ושמים אותם בחומת בית שאן. אנשי יבש הגלעד מביאים אותם לקבורה ביבש.
קובץ mp3 אתר לשי לילדים