שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר
לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים
תנ"ך
ספר משלי פרק א
משלי שלמה. פנייה לתלמיד. אזהרה מפני חברת פושעים. החוכמה קוראת לפתיים. מוסר השכל.

שיעורים בתנ"ך - ספר משלי

ספר משלי פרק א

ספר משלי פרק א

משלי שלמה. פנייה לתלמיד. אזהרה מפני חברת פושעים. החוכמה קוראת לפתיים. מוסר השכל.
ספר משלי פרק ב

ספר משלי פרק ב

התועלת בחוכמה שיכולה להציל מאיש רע ומאישה רעה. החוכמה מדריכה ללכת בדרך טובים וישרים.
קובץ mp3