שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר
לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים
ב' בכסלו תשס”ח
תנ"ך

ספר מלכים א פרק ח

בירח האיתנים הכניסו את הארון למקדש. ברכת שלמה. תפילת שלמה שכל התפילות יתקבלו ויעברו דרך בית המקדש. השמחה בזמן חנוכת בית המקדש.

שיעורים בתנ"ך - ספר מלכים א

ספר מלכים א פרק א

ספר מלכים א פרק א

אבישג השונמית משרתת את דוד. אדוניהו בן חגית מכתיר עצמו למלך. נתן ובת שבע לפני דוד. המלכת שלמה בגיחון. אדוניהו אוחז בקרנות המזבח. שלמה סולח לאדוניהו.
ספר מלכים א פרק ב

ספר מלכים א פרק ב

צוואת דוד לשלמה. אדוניהו מבקש את אבישג השונמית לאישה. הריגת אדוניהו וגירוש אביתר. הריגת יואב. מינוי בניהו לשר צבא וצדוק לכהן גדול. הריגת שמעי.
ספר מלכים א פרק ג

ספר מלכים א פרק ג

חתונת שלמה עם בת פרעה. שלמה מקריב בגבעון. שלמה מבקש מה' חוכמה. ה' מבטיח לשלמה חוכמה, עושר וכבוד. ויכוח שתי הנשים למי הילד החי. משפט שלמה.
ספר מלכים א פרק ד

ספר מלכים א פרק ד

שמות שרי המלך שלמה ותפקידיהם. שמות הממונים על כלכלת בית המלך חודש בשנה. מצב עם ישראל בימי שלמה: 'רבים כחול אשר על הים לרוב אוכלים ושותים ושמחים'.
ספר מלכים א פרק ה

ספר מלכים א פרק ה

סעודת שלמה וכבוד מלכותו. חוכמת שלמה ופרסומה בעולם.הברית בין שלמה וחירם. הבאת הארזים מצור והתמורה עבורם. הכנת העצים והאבנים לבניין המקדש.
ספר מלכים א פרק ו

ספר מלכים א פרק ו

בניית בית המקדש בשנה הרביעית בחודש זיו. קודש הקודשים. ההיכל והאולם. ציפוי המקדש בארזים ובזהב. הכרובים שעשה שלמה. סיום הבנייה בשנה האחת עשרה בחודש בול.
ספר מלכים א פרק ז

ספר מלכים א פרק ז

בניית ביתו של שלמה. העמודים יכין ובועז. הים. הכיורים. חירם אומן הנחושת. יציקת הנחושת בכיכר הירדן. כלי המקדש: המזבח, השולחן והמנורות.
ספר מלכים א פרק ח

ספר מלכים א פרק ח

בירח האיתנים הכניסו את הארון למקדש. ברכת שלמה. תפילת שלמה שכל התפילות יתקבלו ויעברו דרך בית המקדש. השמחה בזמן חנוכת בית המקדש.
ספר מלכים א פרק ט

ספר מלכים א פרק ט

ה' מקבל את תפילת שלמה. הערים שנתן שלמה לחירם. הבית של בת פרעה. בניית המילוא. אניות שלמה מביאות זהב מאופיר.
 ספר מלכים א פרק י

ספר מלכים א פרק י

מלכת שבא. חוכמת שלמה. המתנות ששלמה קבל ונתן. כסא שלמה. עושרו וגדולתו. הרכב והסוסים. יבוא הסוסים ממצרים.
ספר מלכים א פרק יא

ספר מלכים א פרק יא

שלמה: הנשים הנוכריות, ריבוי הנשים. עונשו: קריעת הממלכה מיד בנו. הדד האדומי. בניית המילוא. ירבעם בן נבט. אחיה השילוני. קריעת השלמה.
ספר מלכים א פרק יב

ספר מלכים א פרק יב

בקשת העם מרחבעם. עצת הזקנים ועצת הילדים. הריגת אדורם. ירבעם בונה את שכם ופנואל. עגלי הזהב שעשה ירבעם בבית אל ובדן. החג בחודש השמיני.
ספר מלכים א פרק יג

ספר מלכים א פרק יג

נבואת עידו איש האלוקים על המזבח בבית אל. יבוש ידו של ירבעם. הנביא הזקן בבית אל. עונשו של איש האלוקים. האריה והחמור. קבורת איש האלוקים וההספד.
ספר מלכים א פרק יד

ספר מלכים א פרק יד

אביה בן ירבעם. אשת ירבעם. נבואת אחיה על משפחת ירבעם. מלכות נדב בן ירבעם. מלכות רחבעם. נעמה העמונית. שישק מלך מצרים לוקח את אוצרות בית ה'.
ספר מלכים א פרק טו

ספר מלכים א פרק טו

מלכות אבים בן רחבעם. מלכות אסא בן אבים. בעשא בונה את הרמה. אסא שוכר את בן הדד מלך ארם. מלכות נדב בן ירבעם. בעשא בן אחיה הורג את בית ירבעם.
ספר מלכים א פרק טז

ספר מלכים א פרק טז

יהוא בן חנני. בעשא. אלה בן בעשא. זמרי. עמרי. תבני בן גינת. אסא. בניית שומרון. שמר. אחאב. איזבל.חיאל בית האלי. בניית יריחו, מות אבירם ושגוב. יהושע בן נון.
ספר מלכים א פרק יז

ספר מלכים א פרק יז

אליהו התשבי מתושבי הגלעד. אחאב. עצירת הגשמים. נחל כרית. העורבים הביאו לחם ובשר. צרפתה אשר לצידון. האישה האלמנה. נס כד הקמח וצפחת השמן. החיאת בן האלמנה על ידי אליהו.
ספר מלכים א פרק יח

ספר מלכים א פרק יח

אליהו. עובדיהו. נביאי ה' במערה. אליהו ואחאב. נביאי הבעל והאשרה. איזבל. המעמד בהר הכרמל. ענני ה' ענני. ה' הוא האלוקים. יזרעאל.
ספר מלכים א פרק יט

ספר מלכים א פרק יט

אליהו בורח מאיזבל למדבר. אליהו הולך ארבעים יום בלי אוכל ושתיה עד הר חורב. אליהו במערה בהר חורב. התגלות הקב'ה לאליהו בחורב. קנאותו של אליהו. 'עזבו בריתך'.אלישע הולך אחרי אליהו.
ספר מלכים א פרק כ

ספר מלכים א פרק כ

בן הדד מלך ארם צר על שומרון. אחאב מסרב לדרישותיו של בן הדד. תבוסת בן הדד. הברית בין אחאב לבן הדד. תוכחת הנביא מיכיהו בן ימלה.
ספר מלכים א פרק כא

ספר מלכים א פרק כא

כרם נבות היזרעאלי. אחאב. איזבל. עדי השקר. תוכחת אליהו 'הרצחת וגם ירשת'. תשובת אחאב.
ספר מלכים א פרק כב

ספר מלכים א פרק כב

יהושפט מצטרף לאחאב למלחמה בארם. נבואת נביאי הבעל. צדקיה בן כנענה וקרני הברזל. נבואת מיכיהו בן ימלה. מות אחאב. אחזיהו. אניות תרשיש. אופירה. עציון גבר.
קובץ mp3 אתר לשי לילדים