שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר
לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים

בית המקדש

שמירת המקדש

כוהנים ולויים שומרים במקדש כל הלילה. הכוהנים שומרים בשלושה מקומות והלויים בעשרים ואחד מקומות.

הפיס - ההגרלה

ההגרלה מתקיימת בבית במוקד. הכוהנים לובשים בגדי כהונה. הכוהנים המשתתפים בהגרלה עומדים בעיגול. הכוהנים מרימים אצבע, הכוהן העורך את ההגרלה סופר את האצבעות המורמות.

בדיקת העזרה

הממונה נוטל את מפתחות העזרה שהיו בבית המוקד ופותח את השער הקטן. הכוהנים מתחלקים לשתי קבוצות ובודקים את העזרה. בסיום הבדיקה הכוהנים הבודקים נפגשים בלדת עושי חביתין.

תרומת הדשן

זמן תרומת הדשן. קידוש ידים ורגלים מהכיור. מחתת כסף. איסוף הגחלים במחתה מהמזבח. הנחת הגחלים ליד כבש המזבח.

הורדת הדשן

כוהנים מעלים את הדשן שעל המזבח לתפוח. מהתפוח גורפים את הדשן לפסכתר. מוצאים את הדשן לבית הדשן שמחוץ לירושלים. בשלושת הרגלים לא מורידים את הדשן מעל המזבח.

סידור המערכות

העלאת העצים למזבח. סוגי העצים. מקום המערכה הגדולה. מערכה של קטורת. כמות העצים. המערכה לקיום האש. שני גזרי העץ.