שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר
לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים
ב' בכסלו תשס”ח
מועדים וזמנים
מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו
מכת החושך. הצהרת כורש. כוזרי. הנצי'ב מוולוז'ין. חפץ חיים. ועידת סן רמו. רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק. רבי שמואל בורנשטיין. האו'ם. הרב סולוביצ'יק. הרב שמואל מוהליבר. ציץ אליעזר. הרב עובדיה יוסף.

שיעורים במועדים וזמנים - יום העצמאות

מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו

מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו

מכת החושך. הצהרת כורש. כוזרי. הנצי'ב מוולוז'ין. חפץ חיים. ועידת סן רמו. רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק. רבי שמואל בורנשטיין. האו'ם. הרב סולוביצ'יק. הרב שמואל מוהליבר. ציץ אליעזר. הרב עובדיה יוסף.
איסור ירידה מארץ ישראל

איסור ירידה מארץ ישראל

אלימלך, נעמי, מחלון וכיליון ירדו מבית לחם למואב. ערפה ורות. היוצא לחוץ לארץ כאילו עובד עבודה זרה. ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה. מצוות ישוב ארץ ישראל.
מצוות המלחמה

מצוות המלחמה

קהלת: 'עת מלחמה'. גבולות ההבטחה. רמב'ן: מצוות כיבוש הארץ. דוד: 'מלמד ידי למלחמה'. 'כי דמים רבים שפכת ארצה לפני'. כהן משוח מלחמה. רמב'ם: מצוות המלחמה. הרב שלמה זלמן אוירבך.
איסור מסירת שטח משטחי ארץ ישראל

איסור מסירת שטח משטחי ארץ ישראל

הברית שכרת אברהם עם אבימלך ומאיסת הארץ על ידי דור המדבר הביאו לעונשים על עם ישראל. ברית השלום בין אחאב לבין הדד הביאה שלום זמני בלבד. עמידתו האיתנה של יפתח על שלמות הארץ. דעתם של גדולי ישראל בנושא.
מצוות כיבוש הארץ ויישובה

מצוות כיבוש הארץ ויישובה

מצווה לכבוש את הארץ לכל אורך גבולות ההבטחה, להתיישב בה ולא לתת חלקים ממנה לאחרים. מצווה זו שקולה כנגד כל המצוות שבתורה והמקיים אותה עוונותיו נמחלים. אסור לרדת מהארץ.
קדושתה של ארץ ישראל וגבולותיה

קדושתה של ארץ ישראל וגבולותיה

ארץ ישראל היא ארצו של הקב'ה. קדושת ארץ ישראל היא קדושה נצחית ושכינה שורה רק בה. הקב'ה נתן את ארץ ישראל לעם ישראל ובנתינה זו פקעה זכותם של אומות העולם על הארץ. גבולות הארץ הם מנהר פרת ועד הנילוס.
קובץ mp3 אתר לשי לילדים