שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר
לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים
מועדים וזמנים
מרד החשמונאים
דברי יהודה: לפני קרב אמאוס, לפני הקרב נגד גרגיאס, לפני קרב מעלה בית חורון. הסיבות להתנגדות ליהודה המכבי. רבנו בחיי על אמונה וביטחון. הרב קוק בספרו 'משפט כוהן' על ההיתר ההלכתי למרד. המהר"ל בספרו 'נר מצווה' על נס פך השמן.

שיעורים במועדים וזמנים - חנוכה

מרד החשמונאים

מרד החשמונאים

דברי יהודה: לפני קרב אמאוס, לפני הקרב נגד גרגיאס, לפני קרב מעלה בית חורון. הסיבות להתנגדות ליהודה המכבי. רבנו בחיי על אמונה וביטחון. הרב קוק בספרו 'משפט כוהן' על ההיתר ההלכתי למרד. המהר"ל בספרו 'נר מצווה' על נס פך השמן.
מדוע מדליקים נרות שמונה ימים

מדוע מדליקים נרות שמונה ימים

מדוע מדליקים שמונה ימים. גם בלילה הראשון היה נס. נס השמן שעשה אלישע. נס השמן באיכות. נוסח על הניסים. מדוע בגמרא לא הוזכר הניצחון על היוונים.
קובץ mp3