שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר
לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים
מועדים וזמנים
מדוע נקרא ראש השנה בשם זה
מתי נברא העולם. ראש השנה הוא יום דין. מצוות תקיעת שופר. נוסח הברכה- לשמוע קול שופר. הרמז שבתקיעת שופר. סדר התקיעות- תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה.

שיעורים במועדים וזמנים - ראש השנה

מדוע נקרא ראש השנה בשם זה

מדוע נקרא ראש השנה בשם זה

מתי נברא העולם. ראש השנה הוא יום דין. מצוות תקיעת שופר. נוסח הברכה- לשמוע קול שופר. הרמז שבתקיעת שופר. סדר התקיעות- תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה.
הטעמים לתקיעת שופר בראש השנה

הטעמים לתקיעת שופר בראש השנה

הטעמים לתקיעת שופר. מלכויות, זכרונות ושופרות. שופר מאיל- זיכרון לעקדת יצחק. שופר מעורר לתשובה. השופר מזכיר את מעמד הר סיני. המלכת ה' בעולם. הטעם לאמירת למנצח לפני התקיעות.
קובץ mp3