שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר
לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים
ב' בכסלו תשס”ח
מועדים וזמנים
תקיעת שופר בראש השנה שחל בשבת
תקיעת שופר בראש השנה שחל בשבת, במקדש ובשאר מקומות.

שיעורים במועדים וזמנים - ראש השנה

תקיעת שופר בראש השנה שחל בשבת

תקיעת שופר בראש השנה שחל בשבת

תקיעת שופר בראש השנה שחל בשבת, במקדש ובשאר מקומות.
מצוות התקיעה בשופר

מצוות התקיעה בשופר

האם מצוות ראש השנה היא לשמוע קול שופר או לתקוע בשופר. נוסח הברכה על תקיעת שופר. מדוע חירש, שוטה וקטן לא מוציאים ידי חובה בתקיעת שופר. כוונת התוקע והשומע בתקיעת שופר.
מדוע נקרא ראש השנה בשם זה

מדוע נקרא ראש השנה בשם זה

מתי נברא העולם. ראש השנה הוא יום דין. מצוות תקיעת שופר. נוסח הברכה- לשמוע קול שופר. הרמז שבתקיעת שופר. סדר התקיעות- תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה.
הטעמים לתקיעת שופר בראש השנה

הטעמים לתקיעת שופר בראש השנה

הטעמים לתקיעת שופר. מלכויות, זכרונות ושופרות. שופר מאיל- זיכרון לעקדת יצחק. שופר מעורר לתשובה. השופר מזכיר את מעמד הר סיני. המלכת ה' בעולם. הטעם לאמירת למנצח לפני התקיעות.
קובץ mp3 אתר לשי לילדים