שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר
לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים
ב' בכסלו תשס”ח
מועדים וזמנים
יום טוב ראשון של סוכות שחל בשבת
נטילת לולב ביום טוב ראשון שחל בשבת, במקדש ובשאר מקומות.

שיעורים במועדים וזמנים - סוכות

יום טוב ראשון של סוכות שחל בשבת

יום טוב ראשון של סוכות שחל בשבת

נטילת לולב ביום טוב ראשון שחל בשבת, במקדש ובשאר מקומות.
השמחה בחג הסוכות

השמחה בחג הסוכות

השמחה בחג הסוכות על איסוף התבואה והפרות ועל מחילת עוונות. הזכות לצאת מהמדבר ולגור בארץ ישראל. מדוע אין ציווי על שמחה בפסח. מעלת השמחה בעשיית המצווה.
מצות הערבה

מצות הערבה

מצוות ערבה במקדש. הקפת המזבח. כיצד קיימו בשבת את מצוות הערבה. נטילת הערבה ביום שביעי של סוכות. הושענא רבה. מקור מנהג הקפת הבימה בסוכות.
הטעם למצוות ארבעת המינים

הטעם למצוות ארבעת המינים

נוטלים ארבעה מינים כדי לשמוח. השמחה היא הודאה על איסוף התבואה ועל הכניסה לארץ ישראל. בנטילת ארבעת המינים מבקשים מים.
ענני הכבוד

ענני הכבוד

הטעם למצוות סוכה. שבעה ענני כבוד. שבע מצוות בחג סוכות: ארבע מינים, סוכה, קורבן חגיגה, שמחה. ענני כבוד בחנוכת המשכן והמקדש. ענני כבוד בזכות אברהם ואהרון. מידת החסד.
הטעם למצוות סוכה

הטעם למצוות סוכה

זכר ליציאת מצרים. רבי אליעזר: סוכות ענני כבוד. רבי עקיבא: סוכות ממש. לא עושים זכר למן ולבאר. חג הסוכות בזמן האסיף כדי שהאדם לא יתגאה. מצוות סוכה צריכה כוונה. 'אקים את סוכת דוד הנופלת'.
סוכות במקדש

סוכות במקדש

סוכות בירושלים בזמן נחמיה. דעת הגאונים על סוכה במקדש. בניית בניין עץ בעזרה. סוכות במדבר. סוכת דוד הנופלת. 'למען ידעו דורותיכם'. 'ויהי בשלם סוכו'. הגויים יעלו לירושלים בסוכות.
שמחת בית השואבה

שמחת בית השואבה

מצוות ניסוך המים. שמחת בית השואבה. רבן שמעון בן גמליאל זרק אבוקות של אור. צדוקי שניסך על רגליו. ערוך לנר. השמחה בעשיית המצווה. יונה בן אמיתי זכה לנבואה בשמחת בית השואבה.
נוי הסוכה

נוי הסוכה

'זה אלי ואנווהו'. נוי סוכה. של'ה. ספר סדר היום. הידור מצווה. 'תשבו' כעין תדורו. מהר'י וויל. מהרי'ל. הידור מצווה בקופסת אתרוג. האדרת בספרו נפש דוד. הגר'א: מצוות סוכה ומצוות ישוב ארץ ישראל.
האושפיזין

האושפיזין

זוהר, רעיא מהימנא- שבעה אושפיזין מגיעים לסוכה. נוסח האר'י והשל'ה ונוסח אשכנז. חיד'א וכף החיים: יש לייחד כסא לאושפיזין. בן איש חי ופלא יועץ: יש לתת אוכל או צדקה לעני. הגר'א: מצוות ארץ ישראל וסוכה.
קובץ mp3 אתר לשי לילדים