שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר
לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים
ב' בכסלו תשס”ח
תנ"ך

ספר שמואל ב פרק ב

דוד עולה לחברון ונמשח למלך על יהודה. דוד מברך את אנשי יבש הגלעד. אבנר ממליך את איש בושת בן שאול על ישראל. אבנר ואנשיו ניגפים לפני עבדי דוד בבריכה בגבעון. אבנר הורג את עשהאל.

שיעורים בתנ"ך - ספר שמואל ב

ספר שמואל ב פרק א

ספר שמואל ב פרק א

הנער העמלקי מבשר לדוד על מפלת ישראל ומיתת שאול ובניו בהר הגלבוע. האבל על מות שאול. הריגת הנער העמלקי. קינת דוד על שאול ויהונתן. 'הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו'.
ספר שמואל ב פרק ב

ספר שמואל ב פרק ב

דוד עולה לחברון ונמשח למלך על יהודה. דוד מברך את אנשי יבש הגלעד. אבנר ממליך את איש בושת בן שאול על ישראל. אבנר ואנשיו ניגפים לפני עבדי דוד בבריכה בגבעון. אבנר הורג את עשהאל.
ספר שמואל ב פרק ג

ספר שמואל ב פרק ג

ילדי דוד. איש בושת חושד באבנר על לקיחת רצפה בת איה. אבנר כועס על איש בושת: 'הראש כלב אנוכי'. אבנר מבקש מדוד לכרות איתו ברית. דוד מבקש שיחזירו לו את מיכל מפלטי בן ליש. יואב הורג את אבנר. קינת דוד ואבלו על מות אבנר.
 ספר שמואל ב פרק ד

ספר שמואל ב פרק ד

בענה ורכב הורגים את איש בושת ומביאים את ראשו לדוד בחברון. דוד הורג את בענה ורכב. ראש איש בושת נקבר בקבר אבנר בחברון.
ספר שמואל ב פרק ה

ספר שמואל ב פרק ה

משיחת דוד למלך על כל ישראל. כיבוש ירושלים מידי היבוסי ובנינה. שמות הבנים שנולדו לדוד בירושלים. המלחמה עם הפלישתים.
ספר שמואל ב פרק ו

ספר שמואל ב פרק ו

דוד מעלה את ארון ה' בעגלה מבית אבינדב בגבעה. עוזה מת והארון נשאר בבית עובד אדום הגיתי. ה' מברך את בית עובד אדום ודוד מעלה את הארון לירושלים בשמחה. תוכחת מיכל לדוד, תשובת דוד ועונשה של מיכל.
ספר שמואל ב פרק ז

ספר שמואל ב פרק ז

דוד מבקש לבנות בית לה'. נבואת נתן שדוד לא יבנה את בית המקדש. "דמים רבים שפכת ארצה לפני". הבטחה לדוד שבנו יבנה את הבית. דוד מודה לקב"ה על הבטחתו.
ספר שמואל ב פרק ח

ספר שמואל ב פרק ח

דוד מכה בפלישתים, במואב ובצובה. ארם באים לעזרת צובה ודוד מכה בהם. תועי שואל בשלום דוד. דוד מקדיש את מתנותיו לה'. שרי דוד.
ספר שמואל ב פרק ט

ספר שמואל ב פרק ט

דוד מחפש שארים מזרע שאול לעשות אתם חסד. ציבא, עבד שאול, מספר לדוד על מפיבושת בן יהונתן שנמצא בבית מכיר בלו דבר. דוד נותן למפיבושת את נחלת אבותיו. דוד מצווה את ציבא לדאוג למפיבושת.
ספר שמואל ב פרק י

ספר שמואל ב פרק י

דוד שולח שליחים לנחם את חנון בן נחש מלך בני עמון, חנון מגלח את חצי זקנם וחותך את בגדיהם. המלחמה כנגד עמון וארם. חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלקינו וה' יעשה הטוב בעיניו.
ספר שמואל ב פרק יא

ספר שמואל ב פרק יא

דוד ובת שבע. דוד ואוריה. מות אוריה. דוד מעודד את יואב. דוד נושא את בת שבע.
ספר שמואל ב פרק יב

ספר שמואל ב פרק יב

משל כבשת הרש. תוכחת נתן את דוד. מות הילד. לידת שלמה. כיבוש רבת בני עמון.
ספר שמואל ב פרק יג

ספר שמואל ב פרק יג

מעשה אמנון ותמר. אמנון מענה את תמר ומגרשה מביתו. אבשלום נוקם את נקמת אחותו והורג את אמנון בבעל חצור. אבלו של דוד. אבשלום בורח אל תלמי בן עמיחור מלך גשור.
ספר שמואל ב פרק יד

ספר שמואל ב פרק יד

יואב שולח אישה תקועית לדבר עם דוד. סיפור האישה התקועית. פסק דינו של דוד. דוד מצווה להחזיר את אבשלום. אבשלום נזיר עולם. דוד ממאן לראות את אבשלום. פגישת דוד ואבשלום.
ספר שמואל ב פרק טו

ספר שמואל ב פרק טו

אבשלום גונב את לב אנשי ישראל. נדר אבשלום. מרד אבשלום בדוד. בריחת דוד מירושלים. דוד ואיתי הגיתי. דוד והכהנים צדוק ואביתר. דוד וחושי הארכי.
ספר שמואל ב פרק טז

ספר שמואל ב פרק טז

ציבא בא לקראת דוד ומספר לשון הרע על מפיבושת. שמעי בן גרא מקלל את דוד. דוד מונע מאבישי להרוג את שמעי. חושי הארכי מתייצב לפני אבשלום. עצת אחיתופל לאבשלום.
ספר שמואל ב פרק יז

ספר שמואל ב פרק יז

עצת אחיתופל. אבשלום מקבל את עצת חושי. צדוק ואביתר ובניהם יהונתן ואחימעץ מעבירים את המידע לדוד. דוד במחניים. שובי, מכיר וברזילי מביאים אוכל לדוד.
ספר שמואל ב פרק יח

ספר שמואל ב פרק יח

דוד עורך את צבאו למלחמה. המלחמה ביער אפרים. מות אבשלום וקבורתו. סיום המלחמה. הכושי מבשר לדוד על הניצחון ועל מות אבשלום.
 ספר שמואל ב פרק יט

ספר שמואל ב פרק יט

קינת דוד על אבשלום. תוכחת יואב לדוד. שמעי מבקש סליחה מדוד. משפט דוד על שדה מפיבושת. ברזילי נפרד מדוד. דין ודברים, על השבת דוד, בין אנשי ישראל ואנשי יהודה.
ספר שמואל ב פרק כ

ספר שמואל ב פרק כ

מרד שבע בן בכרי. יואב הורג את עמשא. המצור על אבל. דברי האישה החכמה. הריגת שבע בן בכרי. רשימת שרי דוד.
ספר שמואל ב פרק כא

ספר שמואל ב פרק כא

הרעב בימי דוד. הגבעונים תובעים להרוג שבעה מבני שאול. חסד רצפה בת איה עם ההרוגים. קבורת שאול ויהונתן. המלחמה בפלישתים והריגת ילדי הרפה.
ספר שמואל ב פרק כב

ספר שמואל ב פרק כב

שירת דוד לה' על ההצלה מיד אויביו. תפילה בעת צרה. גילוי שכינה. נקמת ה' באויבי ישראל. ביסוס ממלכת דוד והרחבת גבולותיה.
ספר שמואל ב פרק כג

ספר שמואל ב פרק כג

נבואת דוד על ביתו. גיבורי דוד ומעשי גבורתם. הבאת מים לדוד מבור בית לחם. גבורת בניהו בן יהוידע.
ספר שמואל ב פרק כד

ספר שמואל ב פרק כד

דוד מצווה את יואב לפקוד את העם. דוד מתחרט ובוחר בעונש הדבר. תפילת דוד. גד הנביא מצווה את דוד להקים מזבח בגורן ארוונה. קניית הגורן, הקרבת קורבנות ועצירת המגפה.
קובץ mp3 אתר לשי לילדים