שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר
לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים
תנ"ך

ספר משלי פרק ו

אזהרה מפני ערבות לזר. גנות העצל והעצלות. גנות אדם בליעל ומידותיו. אזהרה מפני אשת איש.

שיעורים בתנ"ך - ספר משלי

ספר משלי פרק א

ספר משלי פרק א

משלי שלמה. פנייה לתלמיד. אזהרה מפני חברת פושעים. החוכמה קוראת לפתיים. מוסר השכל.
ספר משלי פרק ב

ספר משלי פרק ב

התועלת בחוכמה שיכולה להציל מאיש רע ומאישה רעה. החוכמה מדריכה ללכת בדרך טובים וישרים.
ספר משלי פרק ג

ספר משלי פרק ג

הברכה והתועלת בתורת החכם. שבח החוכמה והתבונה ומתנותיהם. מעלת החוכמה. גורל הרשעים לעומת גורל הצדיקים.
ספר משלי פרק ד

ספר משלי פרק ד

הזדרזות לרכוש חוכמה. אזהרה מפני חבורת רשעים. הציווי על שמירת המוסר.
ספר משלי פרק ה

ספר משלי פרק ה

הסכנה הצפוייה למתפתה לאישה זרה. שבח הנאמנות לאשת הנעורים. מוסר על החטא ועונשו.
ספר משלי פרק ו

ספר משלי פרק ו

אזהרה מפני ערבות לזר. גנות העצל והעצלות. גנות אדם בליעל ומידותיו. אזהרה מפני אשת איש.
ספר משלי פרק ז

ספר משלי פרק ז

אזהרה מפני האישה הזרה. הליכותיה של האישה הזרה. דברי פיתוייה של האישה הזרה. סופו של הפתי המפותה.
ספר משלי פרק ח

ספר משלי פרק ח

מעלות החוכמה. החוכמה מדומה לכרוז. קדמותה של החוכמה.
ספר משלי פרק ט

ספר משלי פרק ט

החוכמה מזמינה את קרואיה לביתה. אלה שאינם ראויים לבוא. הכסילות מזמינה אורחים.
ספר משלי פרק י

ספר משלי פרק י

"בן חכם ישמח אב". לא יועילו אוצרות הרשע. "צדקה תציל ממוות". "זכר צדיק לברכה". גנות המרבה לדבר. גנות העצל. תוחלת הצדיקים.
קובץ mp3