שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר
לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים
תנ"ך

ספר משלי פרק יב

האוהב מוסר והשונא תוכחות. "אשת חיל עטרת בעלה". סופם של הרשעים. "יודע צדיק נפש בהמתו". שכרו של המעבד אדמתו. הזהיר בדיבורו. לשון חכמים ולשון כסילים. אמת ושקר. "דאגה בלב איש ישחנה".

שיעורים בתנ"ך - ספר משלי

ספר משלי פרק א

ספר משלי פרק א

משלי שלמה. פנייה לתלמיד. אזהרה מפני חברת פושעים. החוכמה קוראת לפתיים. מוסר השכל.
ספר משלי פרק ב

ספר משלי פרק ב

התועלת בחוכמה שיכולה להציל מאיש רע ומאישה רעה. החוכמה מדריכה ללכת בדרך טובים וישרים.
ספר משלי פרק ג

ספר משלי פרק ג

הברכה והתועלת בתורת החכם. שבח החוכמה והתבונה ומתנותיהם. מעלת החוכמה. גורל הרשעים לעומת גורל הצדיקים.
ספר משלי פרק ד

ספר משלי פרק ד

הזדרזות לרכוש חוכמה. אזהרה מפני חבורת רשעים. הציווי על שמירת המוסר.
ספר משלי פרק ה

ספר משלי פרק ה

הסכנה הצפוייה למתפתה לאישה זרה. שבח הנאמנות לאשת הנעורים. מוסר על החטא ועונשו.
ספר משלי פרק ו

ספר משלי פרק ו

אזהרה מפני ערבות לזר. גנות העצל והעצלות. גנות אדם בליעל ומידותיו. אזהרה מפני אשת איש.
ספר משלי פרק ז

ספר משלי פרק ז

אזהרה מפני האישה הזרה. הליכותיה של האישה הזרה. דברי פיתוייה של האישה הזרה. סופו של הפתי המפותה.
ספר משלי פרק ח

ספר משלי פרק ח

מעלות החוכמה. החוכמה מדומה לכרוז. קדמותה של החוכמה.
ספר משלי פרק ט

ספר משלי פרק ט

החוכמה מזמינה את קרואיה לביתה. אלה שאינם ראויים לבוא. הכסילות מזמינה אורחים.
ספר משלי פרק י

ספר משלי פרק י

"בן חכם ישמח אב". לא יועילו אוצרות הרשע. "צדקה תציל ממוות". "זכר צדיק לברכה". גנות המרבה לדבר. גנות העצל. תוחלת הצדיקים.
קובץ mp3