שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר
לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים
תנ"ך

ספר משלי פרק יב

האוהב מוסר והשונא תוכחות. "אשת חיל עטרת בעלה". סופם של הרשעים. "יודע צדיק נפש בהמתו". שכרו של המעבד אדמתו. הזהיר בדיבורו. לשון חכמים ולשון כסילים. אמת ושקר. "דאגה בלב איש ישחנה".

שיעורים בתנ"ך - ספר משלי

ספר משלי פרק א

ספר משלי פרק א

משלי שלמה. פנייה לתלמיד. אזהרה מפני חברת פושעים. החוכמה קוראת לפתיים. מוסר השכל.
ספר משלי פרק ב

ספר משלי פרק ב

התועלת בחוכמה שיכולה להציל מאיש רע ומאישה רעה. החוכמה מדריכה ללכת בדרך טובים וישרים.
ספר משלי פרק ג

ספר משלי פרק ג

הברכה והתועלת בתורת החכם. שבח החוכמה והתבונה ומתנותיהם. מעלת החוכמה. גורל הרשעים לעומת גורל הצדיקים.
ספר משלי פרק ד

ספר משלי פרק ד

הזדרזות לרכוש חוכמה. אזהרה מפני חבורת רשעים. הציווי על שמירת המוסר.
ספר משלי פרק ה

ספר משלי פרק ה

הסכנה הצפוייה למתפתה לאישה זרה. שבח הנאמנות לאשת הנעורים. מוסר על החטא ועונשו.
ספר משלי פרק ו

ספר משלי פרק ו

אזהרה מפני ערבות לזר. גנות העצל והעצלות. גנות אדם בליעל ומידותיו. אזהרה מפני אשת איש.
ספר משלי פרק ז

ספר משלי פרק ז

אזהרה מפני האישה הזרה. הליכותיה של האישה הזרה. דברי פיתוייה של האישה הזרה. סופו של הפתי המפותה.
ספר משלי פרק ח

ספר משלי פרק ח

מעלות החוכמה. החוכמה מדומה לכרוז. קדמותה של החוכמה.
ספר משלי פרק ט

ספר משלי פרק ט

החוכמה מזמינה את קרואיה לביתה. אלה שאינם ראויים לבוא. הכסילות מזמינה אורחים.
ספר משלי פרק י

ספר משלי פרק י

"בן חכם ישמח אב". לא יועילו אוצרות הרשע. "צדקה תציל ממוות". "זכר צדיק לברכה". גנות המרבה לדבר. גנות העצל. תוחלת הצדיקים.
ספר משלי פרק יא

ספר משלי פרק יא

מאזני מרמה תועבת ה'. ניצחון הצדיק ואובדן הרשע. זהירות מהולך רכיל. "נזם זהב באף חזיר". הבוטח בעושרו.
ספר משלי פרק יב

ספר משלי פרק יב

האוהב מוסר והשונא תוכחות. "אשת חיל עטרת בעלה". סופם של הרשעים. "יודע צדיק נפש בהמתו". שכרו של המעבד אדמתו. הזהיר בדיבורו. לשון חכמים ולשון כסילים. אמת ושקר. "דאגה בלב איש ישחנה".
ספר משלי פרק יג

ספר משלי פרק יג

בן חכם ובן לץ. שומר פיו נשמר מצרות. המתחזה לעשיר והמתחזה לרש. כסף שבא ממרמה לא יישאר. ציפייה ממושכת מביאה לחולי. המתחבר לחכמים יחכם. "חושך שבטו שונא בנו". "צדיק אוכל לשובע נפשו".
ספר משלי פרק יד

ספר משלי פרק יד

אישה חכמה בונה בחוכמה את ביתה. עד נאמן. חוכמת הפיקח. "לב יודע מרת נפשו". סופו של בית הרשע. "פתי יאמין לכל דבר". החכם לעומת הכסיל. "ברוב עם הדרת מלך".
ספר משלי פרק טו

ספר משלי פרק טו

"מענה רך ישיב חמה". לשון חכמים. בית הצדיק. "זבח רשעים תועבת ה'". עונשו של שונא מוסר. ימי העני רעים. "ארוחת ירק ואהבה שם". "בן חכם ישמח אב". "שונא מתנות יחיה". שמועה טובה.
ספר משלי פרק טז

ספר משלי פרק טז

"לאדם מערכי לב". "תועבת ה' כל גבה לב". מעלת המרוויח ביושר. מסילת ישרים. זהירות מפני גאווה. אמרי נועם. "טוב ארך אפיים מגיבור".
ספר משלי פרק יז

ספר משלי פרק יז

"טוב פת חרבה ושלווה בה". ה' בוחן את לבבות בני האדם. עונשו של הלועג לרש. מעלת הגערה. עונשו של מי שמשיב רעה תחת טובה. אזהרה שלא להיות ערב.
ספר משלי פרק יח

ספר משלי פרק יח

גנות תאוות הכסיל להתגאות. שבח הבוטחים בה' והדבקים במידת הענווה. "מוות וחיים ביד הלשון". שבח האישה הטובה. "מצא אישה מצא טוב".
ספר משלי פרק יט

ספר משלי פרק יט

נדיב ורש ורעיהם. שבח המתינות והעברה על המידות. שומר מצווה ושכרו. חינוך הבנים.
קובץ mp3