שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר
לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים
ב' בכסלו תשס”ח
תנ"ך

ספר מיכה פרק ד

הר בית ה' באחרית הימים. הגויים יבואו אל הר ה' ללמוד תורה. כי מציון תצא תורה. שלום בעולם. "וכתתו חרבותיהם לאתים". "וישבו איש תחת גפנו". קיבוץ גלויות. ירושלים תתרחב. ישראל ינצחו את אויביהם.

שיעורים בתנ"ך - ספר מיכה

ספר מיכה פרק א

ספר מיכה פרק א

מיכה ניבא בימי יותם, אחז וחזקיהו מלכי יהודה. גילוי כבוד ה'. פשעי שומרון וירושלים. הפורענות על שומרון וירושלים.
ספר מיכה פרק ב

ספר מיכה פרק ב

החטאים של חמדה, גזל ועושק. הפורענות של חלוקת הנחלה בידי האויב. דברי החולקים על הנביאים. החטאים של גזלת הבגדים והנשים. נביא השקר המטיף ליין ושיכר. ערי ישראל יתפשטו מעבר לתחומם.
ספר מיכה פרק ג

ספר מיכה פרק ג

תוכחה אל ראשי בית יעקב וקציני בית ישראל. הנביאים הרשעים ועונשם. ההבדל בין הנביאים הרשעים ומיכה. בוני ירושלים בעוולה. הר הבית יהיה לבמות יער.
ספר מיכה פרק ד

ספר מיכה פרק ד

הר בית ה' באחרית הימים. הגויים יבואו אל הר ה' ללמוד תורה. כי מציון תצא תורה. שלום בעולם. "וכתתו חרבותיהם לאתים". "וישבו איש תחת גפנו". קיבוץ גלויות. ירושלים תתרחב. ישראל ינצחו את אויביהם.
ספר מיכה פרק ה

ספר מיכה פרק ה

המושל המושיע את ישראל מאויביו. רוממות יד ישראל על אויביו. שבעה רועים ושמונה נסיכי אדם.
ספר מיכה פרק ו

ספר מיכה פרק ו

ריב ה' עם עמו. דרישות ה' מן האדם. "עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת". אזהרה על מעשי החמס והרמייה.
ספר מיכה פרק ז

ספר מיכה פרק ז

תוכחה על מצבו המוסרי של עם ישראל. אבד חסיד מן הארץ. עם ישראל ישוב לארץ ישראל כדי לרשת אותה. עם ישראל יזכה לנפלאות ה' כימי צאתם מארץ מצרים.
קובץ mp3