שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר
לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים
ב' בכסלו תשס”ח
תנ"ך

ספר זכריה פרק ו

מראה המרכבות. נבואה על העטרות. יהושע בן יהוצדק הכוהן הגדול. האיש ששמו צמח.

שיעורים בתנ"ך - ספר זכריה

ספר זכריה פרק א

ספר זכריה פרק א

"שובו אלי... ואשוב אליכם". מראה הסוסים. תפילת המלאך ודבר ה' אל ירושלים. "שבתי לירושלים ברחמים".
ספר זכריה פרק ב

ספר זכריה פרק ב

מראה הקרנות. מראה נושא החבל. קריאה ליושבים בגולה לשוב לציון. ה' ישכון בציון.
ספר זכריה פרק ג

ספר זכריה פרק ג

המראה של יהושע הכוהן הגדול. הלבשת יהושע בבגדי כהונה. בואו של צמח. האבן עם שבעת העיניים.
ספר זכריה פרק ד

ספר זכריה פרק ד

מראה המנורה. דבר ה' אל זרובבל. פתרון מראה המנורה. "לא בחיל ולא בכח".
ספר זכריה פרק ה

ספר זכריה פרק ה

מראה המגילה העפה. מראה האיפה.
ספר זכריה פרק ו

ספר זכריה פרק ו

מראה המרכבות. נבואה על העטרות. יהושע בן יהוצדק הכוהן הגדול. האיש ששמו צמח.
ספר זכריה פרק ז

ספר זכריה פרק ז

המשלחת ששלחו בית אל שראצר ורגם מלך. האם יש מקום לביטול צום תשעה באב. ההקפדה על מצוות שבין אדם לחברו.
ספר זכריה פרק ח

ספר זכריה פרק ח

שיבת השכינה לציון. זקנים וזקנות בירושלים. ילדים משחקים ברחובות ירושלים. השינוי לאחר בניית המקדש. הצומות יהפכו "לששון ולשמחה ולמועדים טובים".
ספר זכריה פרק ט

ספר זכריה פרק ט

נבואה על סיפוח ערי ארם, כנען ופלשת לנחלת ישראל. נבואה על המלך הצדיק הבא לציון. עני רוכב על חמור.קריאה לנידחי ישראל לשוב.
ספר זכריה פרק י

ספר זכריה פרק י

ברכת העם והארץ. שחרור יהודה ופדות אפרים. קיבוץ גלויות ממצרים ומאשור. בזמן הגאולה יהיה נס כקריעת ים סוף ביציאת מצרים.
ספר זכריה פרק יא

ספר זכריה פרק יא

קינה על נפילת האדירים. משל צאן ההריגה ורועיה. מקל נעם ומקל חובלים.
ספר זכריה פרק יב

ספר זכריה פרק יב

המצור על ירושלים ושחרורה. המספד בירושלים על החללים.
ספר זכריה פרק יג

ספר זכריה פרק יג

ביעור האלילים ונביאי השקר. עונשו של הרועה הרע ושכרה של השארית.
ספר זכריה פרק יד

ספר זכריה פרק יד

מלחמת הגויים בתוך ירושלים באחרית הימים. הר הזיתים ייבקע. מים חיים ייצאו מירושלים. מגפת העמים הנלחמים בירושלים. הנותר מן העמים יכיר במלכות ה' ויעלה להשתחוות לה' בחג הסוכות. קדושת ירושלים ויהודה.
קובץ mp3