שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר
לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים
ב' בכסלו תשס”ח
תנ"ך

ספר יואל פרק ג

על כל העם תשרה רוח הנבואה. הבנים והבנות ינבאו. הזקנים יחלמו חלומות. הבחורים יראו חזיונות. מופתים בשמים ובארץ. השמש יהפך לחושך. הירח יהפך לדם. יום ה' הגדול והנורא. בהר ציון ובירושלים תהיה פליטה.

שיעורים בתנ"ך - ספר יואל

ספר יואל פרק א

ספר יואל פרק א

יואל בן פתואל. מכת הארבה. גזם, ילק, חסיל. לארבה שיני אריה ומלתעות לביא. הצום הראשון.
ספר יואל פרק ב

ספר יואל פרק ב

הצום השני על מכת הארבה. תיאור הארבה ודרך השחתתם את הארץ. קריאה לתשובה. "קרעו לבבכם ואל בגדיכם". הצום השלישי. הנחמה.
ספר יואל פרק ג

ספר יואל פרק ג

על כל העם תשרה רוח הנבואה. הבנים והבנות ינבאו. הזקנים יחלמו חלומות. הבחורים יראו חזיונות. מופתים בשמים ובארץ. השמש יהפך לחושך. הירח יהפך לדם. יום ה' הגדול והנורא. בהר ציון ובירושלים תהיה פליטה.
ספר יואל פרק ד

ספר יואל פרק ד

משפט ה' עם הגויים בעמק יהושפט. המשפט עם צור, צידון ופלשת. תבוסת הגויים בעמק יהושפט. מעיין יצא מבית ה'. "ויהודה לעולם תשב וירושלים לדור ודור". "ונקתי דמם לא נקיתי."
קובץ mp3