שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר
לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים
ב' בכסלו תשס”ח
תנ"ך

ספר יונה פרק ד

יונה מבקש מהקב"ה להמית אותו. שמחת יונה על הקיקיון שצמח. התולעת כירסמה בקיקיון וגרמה להתייבשותו. רחמנות הקב"ה על תושבי נינוה.

שיעורים בתנ"ך - ספר יונה

ספר יונה פרק א

ספר יונה פרק א

יונה נשלח לנבא בנינוה. יונה ברח מהקב"ה באונייה שהפליגה מיפו לתרשיש. הסערה בים. השלכת יונה לים.
ספר יונה פרק ב

ספר יונה פרק ב

יונה במעי הדג. תפילת יונה. הדג הקיא את יונה אל היבשה.
ספר יונה פרק ג

ספר יונה פרק ג

נבואת יונה בנינוה. התשובה של מלך נינוה ועמו. ה' סולח לאנשי נינוה.
ספר יונה פרק ד

ספר יונה פרק ד

יונה מבקש מהקב"ה להמית אותו. שמחת יונה על הקיקיון שצמח. התולעת כירסמה בקיקיון וגרמה להתייבשותו. רחמנות הקב"ה על תושבי נינוה.
קובץ mp3