שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר
לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים
ב' בכסלו תשס”ח
תנ"ך

ספר שופטים פרק יג

בשורת מלאך ה' לאשת מנוח העקרה שתלד בן. המלאך מתגלה שנית למנוח ואשתו ומורה להם את משפט הנער. התקרובת למלאך ועלותו השמימה בלהב האש. פחד מנוח ודברי אשתו. הולדת שמשון.

שיעורים בתנ"ך - ספר שופטים

ספר שופטים פרק א

ספר שופטים פרק א

יהודה כובשים את ירושלים וחברון. עתניאל כובש את קריית ספר ומקבל את עכסה לאשה. יהודה עוזרים לשמעון בכיבוש נחלתם. כלב מקבל את חברון. כיבוש בית אל ובניין לוז בארץ החיתים.
ספר שופטים פרק ב

ספר שופטים פרק ב

הנביא מוכיח את העם שלא השמידו את יושבי הארץ. התנהגות העם בימי יהושע. ישראל עוזבים את דרכי ה' אחרי מות יהושע והזקנים. תיאור כללי של תקופת השופטים. ה' שולח את הגויים לצער את ישראל כדי לנסותם
ספר שופטים פרק ג פס א-יא

ספר שופטים פרק ג פס' א-יא

הגויים שהשאיר ה' כדי לנסות בם את ישראל. חטאי העם ושעבודם ביד כושן רשעתיים. עתניאל בן קנז מושיע את ישראל.
ספר שופטים פרק ג פס יב-לא

ספר שופטים פרק ג פס' יב-לא

ישראל חוטאים ונמסרים ביד עגלון מלך מואב. אהוד בן גרא נשלח להושיעם. סיפור הריגת עגלון מלך מואב ע'י אהוד בן גרא. אהוד בן גרא מכה את מואב. שמגר בן ענת מכה את הפלישתים
ספר שופטים פרק ד

ספר שופטים פרק ד

ישראל נמסרים ביד יבין מלך כנען. ה' שולח את דבורה להושיע את ישראל. דבורה שולחת את ברק להלחם ביבין. ברק מבקש שתצטרף אליו. מפלת סיסרא ומנוסתו. מות סיסרא בידי יעל.
ספר שופטים פרק ה פס א-יח

ספר שופטים פרק ה פס' א-יח

שירת דבורה על תשועת ה' לישראל. תיאור מתן תורה, פחד ישראל מאויביהם והתשועה. ההתעוררות לשבח את ה' על צדקתו בהושעת ישראל. שבח לנלחמים באויבים ותוכחה לנמנעים.
ספר שופטים פרק ה פס יט-לא

ספר שופטים פרק ה פס' יט-לא

גרמי השמיים בנחל קישון באו לעזרת ישראל. הברכה ליעל על מעשה גבורתה. לעג לאם סיסרא וחברותיה הממתינים לסיסרא.
ספר שופטים פרק ו פס א-כד

ספר שופטים פרק ו פס' א-כד

ישראל חוטאים וניתנים ביד מדין. הנביא פנחס מוכיח את ישראל. מלאך ה' מתגלה אל גדעון ושולח אותו להכות את מדין. גדעון מגיש מנחה למלאך ה' ובונה מזבח לה'.
ספר שופטים פרק ו פס כה-מ

ספר שופטים פרק ו פס' כה-מ

גדעון מנתץ את מזבח הבעל במצוות ה' וניצל מזעם אנשי עירו. מדין עולים למלחמה וגדעון מכנס את העם. גדעון מבקש פעמיים אות מה' שיצליח במלחמה.
ספר שופטים פרק ז

ספר שופטים פרק ז

גדעון מגייס צבא גדול וה' מבקשו לקחת מעט מהם. בחירת שלוש מאות הלוחמים שלחמו במדין. גדעון ונערו מרגלים במחנה מדין ושומעים את החלום ופתרונו. ההתקפה על מחנה מדין. הנצחון ולכידת עורב וזאב שרי מדין.
ספר שופטים פרק ח

ספר שופטים פרק ח

גדעון מפייס את אנשי אפרים. סירוב אנשי סוכות ופנואל לתת לחם ללוחמים. לכידת זבח וצלמונה. הענשת אנשי סוכות ופואל. ישראל מבקשים מגדעון למשול בהם אך גדדון מסרב. גדעון עושה אפוד מהשלל.
ספר שופטים פרק ט

ספר שופטים פרק ט

אבימלך הורג את כל בני גדעון חוץ מיותם. משל יותם. מרד אנשי שכם באבימלך. אבימלך נלחם בגעל והורג את אנשיו, מחריב את שכם ואת בעלי מגדל שכם. נלחם בתבץ שם נהרג מפלח רכב שאשה זרקה עליו.
ספר שופטים פרק י

ספר שופטים פרק י

תיאור תקופת השופטים תולע בן פואה ויאיר הגלעדי. ישראל עובדים עבודה זרה ונמסרים ביד אויביהם, זועקים אל ה' וחוזרים בתשובה. בני עמון עולים למלחמה והעם מתכנס להתיעצות במצפה.
ספר שופטים פרק יא

ספר שופטים פרק יא

יפתח הגלעדי מגורש מביתו, הזקנים מחזירים אותו כדי להילחם בעמון וממנים אותו לשר. יפתח מנסה למנוע מלחמה על ידי דין ודברים. יפתח נודר נדר, עמון מפסידים במלחמה. בת יפתח יוצאת לקראתו ויפתח מקיים את נדרו.
ספר שופטים פרק יב

ספר שופטים פרק יב

מלחמת אפרים באנשי גלעד ומפלת אפרים. ימי השופטים אבצן, אילון הזבולוני ועבדון בן הלל.
ספר שופטים פרק יג

ספר שופטים פרק יג

בשורת מלאך ה' לאשת מנוח העקרה שתלד בן. המלאך מתגלה שנית למנוח ואשתו ומורה להם את משפט הנער. התקרובת למלאך ועלותו השמימה בלהב האש. פחד מנוח ודברי אשתו. הולדת שמשון.
ספר שופטים פרק יד

ספר שופטים פרק יד

שמשון יורד תמנתה עם הוריו לקחת אשה מבנות פלישתים. שמשון משסע את הארי ולאחר זמן רודה דבש מגוייתו. חידת שמשון, אופן פתרונה ודרך תשלום הפתרון.
ספר שופטים פרק טו

ספר שופטים פרק טו

נקמת שמשון בפלישתים על ידי הבערת שדותיהם בלפידים שחוברו לזנבות שלוש מאות שועלים. הסגרת שמשון לידי פלישתים על ידי בני יהודה. הכאת שמשון את הפלישתים בלחי חמור. הנס שארע לשמשון ביציאת מים מהמכתש.
ספר שופטים פרק טז

ספר שופטים פרק טז

שמשון יורד עזתה ובחזרתו עוקר את דלתות העיר. שמשון אוהב את דלילה ומגלה לה את סוד נזירותו. פלישתים מצליחים לאוסרו ולענותו. שמשון נוקם בהם ומת עמהם ונקבר עם אבותיו.
ספר שופטים פרק יז

ספר שופטים פרק יז

מיכיהו משיב לאמו את הכסף שגנב ממנה. מיכה בונה בית לעבודה זרה עושה אפוד ותרפים והנער הלוי מתרצה להיות כהן לעבודה זרה אצלו.
ספר שופטים פרק יח

ספר שופטים פרק יח

בני דן מבקשים נחלה ובדרכם לרגל את הארץ הם שואלים בפסל מיכה. בני דן בוחרים את העיר ליש, עולים למלחמה עליה וברכם לוקחים איתם את פסל מיכה, למרות התנגדותו של מיכה. הנער הלוי מצטרף אל בני דן.
ספר שופטים פרק יט

ספר שופטים פרק יט

האיש הלוי מהר אפרים הולך להשיב את פילגשו ובדרכו חזרה מתאכסן בבית איש זקן בגבעה שבבנימין. בני בליעל מתעללים בפלגשו עד למותה. האיש מפרסם את מעשה הנבלה בישראל.
ספר שופטים פרק כ

ספר שופטים פרק כ

העם מתכנס במצפה. בני בנימין מסרבים לבער את החוטאים. השבטים מפסידים פעמיים בקרב מול שבט בנימין, אך כשיוצאים בפעם השלישית למלחמה נגדם, על פי ה', מנצחים.
ספר שופטים פרק כא

ספר שופטים פרק כא

העם נשבע לא לתת את בנות השבטים לבני בנימין. השמדת יושבי הגלעד ונתינת ארבע מאות מבנות יבש הגלעד לבני בנימין. שאר בני בנימין חוטפים להם נשים מהמחוללות בכרמים.
קובץ mp3 אתר לשי לילדים