שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר
לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים
ב' בכסלו תשס”ח
תנ"ך

ספר צפניה פרק ג

תיאור המצב הדתי והמוסרי של ירושלים. ירושלים לא חוזרת למוטב. לאחר משפט העמים כולם יעבדו את ה'. חזרת עם ישראל לארץ ישראל.

שיעורים בתנ"ך - ספר צפניה

ספר צפניה פרק א

ספר צפניה פרק א

יום השם. הפורענות שתבוא על העמים. האנשים שיפגעו על ידי החורבן. כיבוש ירושלים. הפורענות שתבוא על כל הארץ.
ספר צפניה פרק ב

ספר צפניה פרק ב

קריאה לחזרה בתשובה. כיבוש ארץ פלשתים. כיבוש מואב ועמון. הכושים שבדרום יפלו בחרב. חורבן נינוה.
ספר צפניה פרק ג

ספר צפניה פרק ג

תיאור המצב הדתי והמוסרי של ירושלים. ירושלים לא חוזרת למוטב. לאחר משפט העמים כולם יעבדו את ה'. חזרת עם ישראל לארץ ישראל.
קובץ mp3