שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר
לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים
ב' בכסלו תשס”ח
תנ"ך

ספר עובדיה פרק א

זדון לבו של אדום. החמס שעשה עשיו ליעקב. עשיו ביום ירושלים. יום ה' על אדום והגויים וגאולת ישראל. "בהר ציון תהיה פליטה". "והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשיו לקש". "ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו והיתה לה' המלוכה".

שיעורים בתנ"ך - ספר עובדיה

ספר עובדיה פרק א

ספר עובדיה פרק א

זדון לבו של אדום. החמס שעשה עשיו ליעקב. עשיו ביום ירושלים. יום ה' על אדום והגויים וגאולת ישראל. "בהר ציון תהיה פליטה". "והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשיו לקש". "ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו והיתה לה' המלוכה".
קובץ mp3