שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר
לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים
ב' בכסלו תשס”ח
תנ"ך

ספר הושע פרק ז

השחיתות באפרים. ניאוף. משל התנור והאופה. הבגידה בבעלי ברית. העונש הצפוי לעם ישראל.

שיעורים בתנ"ך - ספר הושע

ספר הושע פרק א

ספר הושע פרק א

הושע בן בארי ניבא בימי עוזיה, יותם, אחז וחזקיהו מלכי יהודה ובימי ירבעם בן יואש מלך ישראל. הושע מצווה לקחת את גומר בת דבלים לאישה. שמות בניו של הושע: יזרעאל ולא עמי. שם בתו של הושע: לא רוחמה.
ספר הושע פרק ב

ספר הושע פרק ב

הקב"ה יבטל את השמחה שבחגים, המועדים והשבתות. "ואת עמק עכור לפתח תקוה". עם ישראל יקרא לקב"ה אישי ולא בעלי. "וארשתיך לי לעולם וארשתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים וארשתיך לי באמונה וידעת את ה'".
ספר הושע פרק ג

ספר הושע פרק ג

ה' מצווה את הושע לאהוב עוד אישה. ה' אוהב את ישראל אבל הם עובדים עבודה זרה. עם ישראל ישוב בתשובה. "ובקשו את ה' אלקיהם ואת דוד מלכם... באחרית הימים".
ספר הושע פרק ד

ספר הושע פרק ד

חטאי העם: שבועת שקר, רצח, גניבה, ניאוף ועבודה זרה. אזהרה ליהודה שלא יגררו אחרי מעשי ישראל.
ספר הושע פרק ה

ספר הושע פרק ה

חטאי מלכות אפרים: בין אדם למקום ובין אדם לחברו. כישלון אפרים ויהודה. ה' הסיר את השגחתו. הודעה לבית ישראל שהחורבן קרב. הליכה למלך אשור לבקשת עזרה.
ספר הושע פרק ו

ספר הושע פרק ו

הנביא קורא לתשובה שלמה. חורבן שני בתי המקדש והתקומה בבית שלישי. תשובת העם אינה שלמה. חסד העם כענן בוקר. רוצחים בגלעד ובשכם.
ספר הושע פרק ז

ספר הושע פרק ז

השחיתות באפרים. ניאוף. משל התנור והאופה. הבגידה בבעלי ברית. העונש הצפוי לעם ישראל.
ספר הושע פרק ח

ספר הושע פרק ח

הנביא מצווה לתקוע בשופר ולהזהיר את העם מפני האויב המתקרב. החטא במעשה העגלים. שכחת ה' ותורתו והעונש על כך.
ספר הושע פרק ט

ספר הושע פרק ט

עונש הגלות. הגולים לא יוכלו לעבוד את ה' כראוי במקום גלותם. שנאת העם לנביאים. עם ישראל היה נאמן לה' וחביב עליו בתחילת דרכו ועכשיו בגד בה' ועונשו מיתה.
ספר הושע פרק י

ספר הושע פרק י

ישראל היו דומים לגפן פוריה וככל שהתעשרו הרבו להקים מזבחות לעבודה זרה. השמדת הבמות. הנביא מדמה את אפרים לעגלה היודעת לחרוש. עם ישראל במקום לזרוע צדקה ולקצור חסד, חרש רשע וקצר עוולה.
ספר הושע פרק יא

ספר הושע פרק יא

אהבת ה' לישראל. הקב"ה מטפל בעם ישראל כאב רחום והבן, עם ישראל, כפוי טובה. מידת הרחמים גוברת על מידת הדין. ישראל משיב אהבה לקב"ה.
ספר הושע פרק יב

ספר הושע פרק יב

תוכחה לאפרים על שמתנהג בכחש עם אשור ומצרים. תולדות יעקב. מאבקו של יעקב עם המלאך. התגלות ה' בבית אל. אפרים הולך בדרכי כנען והוא מרמה את הבריות. יעקב בארם. חסדי ה' ליעקב.
ספר הושע פרק יג

ספר הושע פרק יג

תולדות אפרים, גדולתו, חטאו ועונשו. אויבי ישראל נמשלו לשחל, נמר, דב ולביא. המלך לא יעזור לעם. יסורי החורבן והגלות דומים לחבלי לידה. הקב"ה לא יציל את אפרים.
ספר הושע פרק יד

ספר הושע פרק יד

"שובה ישראל עד ה' אלקיך". הקב"ה קורא לעם ישראל לחזור בתשובה. הקב"ה סולח לעוונות עם ישראל. עם ישראל לא יבטח יותר באומות העולם. הקב"ה יהיה לעם ישראל כטל. צדיקים ילכו לבטח והפושעים יכשלו.
קובץ mp3