שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר
לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים
מועדים וזמנים

מיחייב איניש לבסומי

חייב איניש לבסומי בפוריא. רבא ורבי זירא בסעודת פורים. כיצד מקיימים 'עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי'? האם חייבים להשתכר בפורים?

שיעורים במועדים וזמנים - פורים

מגילת אסתר מגילת המקדש

מגילת אסתר מגילת המקדש

חורבן המקדש. הצהרת כורש. מלכות אחשורוש. הפסקת עבודת המקדש. משתה אחשורוש. מרדכי ואסתר המלכה. גזירת המן ומפלתו. הכרזת דריוש על בניין המקדש. סיום בניין בית המקדש.
מיחייב איניש לבסומי

מיחייב איניש לבסומי

חייב איניש לבסומי בפוריא. רבא ורבי זירא בסעודת פורים. כיצד מקיימים 'עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי'? האם חייבים להשתכר בפורים?
קובץ mp3