שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר
לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים
ב' בכסלו תשס”ח
מועדים וזמנים

מגילת אסתר מגילת המקדש

חורבן המקדש. הצהרת כורש. מלכות אחשורוש. הפסקת עבודת המקדש. משתה אחשורוש. מרדכי ואסתר המלכה. גזירת המן ומפלתו. הכרזת דריוש על בניין המקדש. סיום בניין בית המקדש.

שיעורים במועדים וזמנים - פורים

מגילת אסתר מגילת המקדש

מגילת אסתר מגילת המקדש

חורבן המקדש. הצהרת כורש. מלכות אחשורוש. הפסקת עבודת המקדש. משתה אחשורוש. מרדכי ואסתר המלכה. גזירת המן ומפלתו. הכרזת דריוש על בניין המקדש. סיום בניין בית המקדש.
מיחייב איניש לבסומי

מיחייב איניש לבסומי

חייב איניש לבסומי בפוריא. רבא ורבי זירא בסעודת פורים. כיצד מקיימים 'עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי'? האם חייבים להשתכר בפורים?
קבלת התורה בפורים

קבלת התורה בפורים

במתן תורה העם קבל את התורה בכפייה, בפורים קבלוה ברצון. בפורים הנס נסתר ובדרך הטבע. מדוע נקראת המגילה 'מגילת אסתר'?
קובץ mp3 אתר לשי לילדים