שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר
לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים
ב' בכסלו תשס”ח
תנ"ך

מגילת רות פרק ג

בועז זורה שעורים בגורן. מעשיה של רות בגורן. הבטחתו של בועז לרות.

שיעורים בתנ"ך - מגילת רות

מגילת רות פרק א

מגילת רות פרק א

אלימלך, נעמי, מחלון וכליון במואב. נישואי מחלון וכליון לרות וערפה. החזרה של נעמי עם רות לבית לחם.
מגילת רות פרק ב

מגילת רות פרק ב

רות מלקטת שיבולים בשדה בועז. דאגתו של בועז לרות. בקשתו של בועז מרות להמשיך להגיע לשדה שלו.
מגילת רות פרק ג

מגילת רות פרק ג

בועז זורה שעורים בגורן. מעשיה של רות בגורן. הבטחתו של בועז לרות.
מגילת רות פרק ד

מגילת רות פרק ד

בועז בשער העיר. קניית הנחלה. נישואי בועז ורות. הולדת עובד. ייחוסו של דוד.
קובץ mp3 אתר לשי לילדים