שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר
לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים
ב' בכסלו תשס”ח
תנ"ך

מגילת אסתר פרק ג

מרדכי אינו משתחווה להמן, גזירת המן להשמיד את כל היהודים.

שיעורים בתנ"ך - מגילת אסתר

מגילת אסתר פרק א

מגילת אסתר פרק א

אחשורוש ותפארתו במשתהו. ושתי ממרה את פי אחשורוש. המלך מתלונן על ושתי לפני שבעת השרים. גזר דינה של ושתי.
מגילת אסתר פרק ב

מגילת אסתר פרק ב

עצת משרתיו של אחשורוש. אסתר מולכת תחת ושתי.
מגילת אסתר פרק ג

מגילת אסתר פרק ג

מרדכי אינו משתחווה להמן, גזירת המן להשמיד את כל היהודים.
מגילת אסתר פרק ד

מגילת אסתר פרק ד

אבל היהודים וזעקת מרדכי. אסתר מקבלת על עצמה להסתכן בנפשה ולבוא אל המלך.
מגילת אסתר פרק ה

מגילת אסתר פרק ה

אסתר עומדת לפני המלך. בקשת אסתר שאחשורוש והמן יבואו אל המשתה. המן מכין את העץ לתליית מרדכי.
מגילת אסתר פרק ו

מגילת אסתר פרק ו

אחשורוש מצווה את המן להרכיב את מרדכי על הסוס ברחוב העיר. אוהביו של המן צופים לו מפלה.
מגילת אסתר פרק ז

מגילת אסתר פרק ז

המשתה ביום השני. דברי חרבונה. תליית המן.
מגילת אסתר פרק ח

מגילת אסתר פרק ח

מינוי מרדכי תחת המן. אסתר מוסיפה להתחנן לפני המלך. האגרת החדשה שמבטלת את הסכנה שבגזרת המן. ליהודים הייתה אורה ושמחה.
מגילת אסתר פרקים ט-י

מגילת אסתר פרקים ט-י

הניצחון בכל מדינות המלך ביום י"ג באדר. הניצחון בשושן הבירה. משתה הניצחון בשנה הראשונה. פורים של יושבי הפרזים. מרדכי כותב ליהודים שיקבלו עליהם לחגוג את חג הפורים. גדולת מרדכי.
קובץ mp3 אתר לשי לילדים