שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר
לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים
ב' בכסלו תשס”ח
תנ"ך

מגילת איכה פרק ד

הרעב בירושלים. חורבנה של ירושלים. תפילה לעונש לאויב ולגאולת ישראל.

שיעורים בתנ"ך - מגילת איכה

מגילת איכה פרק א

מגילת איכה פרק א

בדידותה של ירושלים ותיאור סבלותיה. בקשה מה' שייקום מן הגויים על מה שעוללו לישראל.
מגילת איכה פרק ב

מגילת איכה פרק ב

חורבן הממלכה. ירושלים והמקדש. קינה על החורבן. תפילה לה'.
מגילת איכה פרק ג

מגילת איכה פרק ג

הייסורים. התבוננות בדרכי השגחת ה'. התפילה והגאולה. בקשה מה' שייקום מהאויבים את נקמת ישראל.
מגילת איכה פרק ד

מגילת איכה פרק ד

הרעב בירושלים. חורבנה של ירושלים. תפילה לעונש לאויב ולגאולת ישראל.
מגילת איכה פרק ה

מגילת איכה פרק ה

הנישול מהקרקעות והבתים. השעבוד והרעב. ההתעללות בגוף ועינויי הנפש. התפילה "השיבנו ה' אליך ונשובה".
קובץ mp3