שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר
לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים
ב' בכסלו תשס”ח
תנ"ך

ספר חבקוק פרק ב

תשובת ה' לטענות הנביא חבקוק. יש להמתין בסבלנות להופעת הצדק בעולם. שיר האבל שיישאו העמים על בבל. הפורענות שתבוא על הכשדים. הפסלים לא יעזרו לעובדיהם.

שיעורים בתנ"ך - ספר חבקוק

ספר חבקוק פרק א

ספר חבקוק פרק א

טענות הנביא חבקוק נגד משפט ה'. העוול שהכשדים יעשו. עם ישראל צדיק מהכשדים.
ספר חבקוק פרק ב

ספר חבקוק פרק ב

תשובת ה' לטענות הנביא חבקוק. יש להמתין בסבלנות להופעת הצדק בעולם. שיר האבל שיישאו העמים על בבל. הפורענות שתבוא על הכשדים. הפסלים לא יעזרו לעובדיהם.
ספר חבקוק פרק ג

ספר חבקוק פרק ג

תפילת חבקוק. מלחמת הקב"ה בכשדים. הכשדים שמחו בהשמדת מלכות יהודה. חורבן ארץ כשדים. שיר הודיה לקב"ה על תשועת ישראל.
קובץ mp3