שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר
לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים
ב' בכסלו תשס”ח
מועדים וזמנים

כוחה של תפילה

מעלת התפילה. המאריך בתפילתו. תפילה צריכה חיזוק. עבודה שבלב. מחשבות זרות בתפילה. תפילת חזקיהו. תפילת יהושפט. תפילת מנשה. תפילת רבי חנינא בן דוסא. תפילה במניין.

שיעורים במועדים וזמנים - יום כיפור

הדין וההתחדשות

הדין וההתחדשות

ארבעה דברים קורעים את גזר דינו של האדם: צדקה, צעקה, שינוי שם, שינוי מעשה. כיצד משנה התפילה את גזר הדין. מדוע טובלים במים מסוימים. תשובה וטבילה. ההתחדשות שבתשובה.
כתיבה וחתימה ביום כיפור

כתיבה וחתימה ביום כיפור

מתי נכתבים ונחתמים הצדיקים, הרששעים והבינוניים, בראש השנה או ביום כיפור? מחלוקת בין רבי כרוספדאי לרבי ישמעאל. מדוע האדם נידון בראש השנה. מתי נברא העולם. מדוע החתימה ביום כיפור. רב עמרם החסיד והשבויות.
כוחה של תפילה

כוחה של תפילה

מעלת התפילה. המאריך בתפילתו. תפילה צריכה חיזוק. עבודה שבלב. מחשבות זרות בתפילה. תפילת חזקיהו. תפילת יהושפט. תפילת מנשה. תפילת רבי חנינא בן דוסא. תפילה במניין.
שמחת התשובה

שמחת התשובה

מצווה לאכול בערב יום כיפור. האוכל, כאילו מתענה תשיעי ועשירי. מעלת התשובה. ימים טובים לישראל. מעלת בעלי תשובה. שלבי התשובה: עזיבת החטא, חרטה וקבלה לעתיד. אחטא ואשוב. ישראל נגאלים בתשובה.
עצות ליום הדין

עצות ליום הדין

הדן חברו לכף זכות, דנים אותו לזכות. המעביר על מידותיו. תפילת רבי אליעזר ורבי עקיבא. יהא אדם ענוותן כהלל ולא קפדן כשמאי. תלמידו של רבי פרידא. פרקליטים של האדם תשובה ומעשים טובים. הלכה כבית הלל.
מעלת התפילה

מעלת התפילה

הקדיש: מעלת אמירתו, שכר העונה 'אמן יהא שמה רבא'. עניית 'אמן'. השפעת התפילה. מעלת תפילה בבית כנסת. מעלת תפילה במניין.
קובץ mp3 אתר לשי לילדים