שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר
לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים
מועדים וזמנים

פרות ארץ ישראל סימן לגאולה

הרמב'ן: הארץ אינה מקבלת את אויבינו. סנהדרין: אין לך קץ מגולה מזה. טור, רא'ש, ב'י וב'ח בנוסח ברכה מעין שלוש. היעב'ץ, בן איש חי, חתם סופר והגר'א בשבח פירות הארץ.

שיעורים במועדים וזמנים - ט"ו בשבט

פרות ארץ ישראל סימן לגאולה

פרות ארץ ישראל סימן לגאולה

הרמב'ן: הארץ אינה מקבלת את אויבינו. סנהדרין: אין לך קץ מגולה מזה. טור, רא'ש, ב'י וב'ח בנוסח ברכה מעין שלוש. היעב'ץ, בן איש חי, חתם סופר והגר'א בשבח פירות הארץ.
קובץ mp3 אתר לשי לילדים