שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר
לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים
ב' בכסלו תשס”ח
מועדים וזמנים

פרות ארץ ישראל סימן לגאולה

הרמב'ן: הארץ אינה מקבלת את אויבינו. סנהדרין: אין לך קץ מגולה מזה. טור, רא'ש, ב'י וב'ח בנוסח ברכה מעין שלוש. היעב'ץ, בן איש חי, חתם סופר והגר'א בשבח פירות הארץ.

שיעורים במועדים וזמנים - ט"ו בשבט

פרות ארץ ישראל סימן לגאולה

פרות ארץ ישראל סימן לגאולה

הרמב'ן: הארץ אינה מקבלת את אויבינו. סנהדרין: אין לך קץ מגולה מזה. טור, רא'ש, ב'י וב'ח בנוסח ברכה מעין שלוש. היעב'ץ, בן איש חי, חתם סופר והגר'א בשבח פירות הארץ.
קובץ mp3 אתר לשי לילדים