שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר
לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים
ב' בכסלו תשס”ח
מועדים וזמנים

מרד החשמונאים

דברי יהודה: לפני קרב אמאוס, לפני הקרב נגד גרגיאס, לפני קרב מעלה בית חורון. הסיבות להתנגדות ליהודה המכבי. רבנו בחיי על אמונה וביטחון. הרב קוק בספרו 'משפט כוהן' על ההיתר ההלכתי למרד. המהר"ל בספרו 'נר מצווה' על נס פך השמן.

שיעורים במועדים וזמנים - חנוכה

משמעות השם חנוכה

משמעות השם חנוכה

חנו בכ"ה בכסלו. חוכת המזבח. חנוכת כלי המקדש. חנוכת בית המקדש. חנוכת המשכן. חינוך לגאולה.
מדוע אומרים הלל שלם בימי החנוכה

מדוע אומרים הלל שלם בימי החנוכה

זמנים שאומרים בהם הלל שלם. ההבדל בין הלל בפסח להלל בחנוכה. בכל יום בחנוכה היה נס. נס פך השמן. הלל על ההצלה והניצחון במלחמה.
מדוע מדליקים נרות שמונה ימים

מדוע מדליקים נרות שמונה ימים

מדוע מדליקים שמונה ימים. גם בלילה הראשון היה נס. נס השמן שעשה אלישע. נס השמן באיכות. נוסח על הניסים. מדוע בגמרא לא הוזכר הניצחון על היוונים.
מרד החשמונאים

מרד החשמונאים

דברי יהודה: לפני קרב אמאוס, לפני הקרב נגד גרגיאס, לפני קרב מעלה בית חורון. הסיבות להתנגדות ליהודה המכבי. רבנו בחיי על אמונה וביטחון. הרב קוק בספרו 'משפט כוהן' על ההיתר ההלכתי למרד. המהר"ל בספרו 'נר מצווה' על נס פך השמן.
קובץ mp3 אתר לשי לילדים