שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר
לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים
ב' בכסלו תשס”ח
בית המקדש

תפילה בהר הבית

חשיבות התפילה בהר הבית. כל התפילות עוברות דרך הר הבית. האבות התפללו בהר הבית, הרמב'ם התפלל בהר הבית. בית כנסת בהר הבית בזמן המקדש. דרישת גדולי ישראל לבנות בית כנסת בהר הבית בימינו.

שיעורים בבית המקדש - וידאו - הלכה למעשה

הפיס ובדיקת העזרה

הפיס ובדיקת העזרה

הפיס. תרומת הדשן. בגדי כהונה. הממונה. בית המוקד. ההגרלה. הצבעת הכוהנים. מצנפת. מפתחות העזרה. בדיקת העזרה. לשכת עושי חביתין.
 שמירת המקדש

שמירת המקדש

השומרים הם כוהנים ולויים. כוהנים שומרים בבית אבטינס, בית הניצוץ ובית המוקד. לויים שומרים בשערי הר הבית, בפינות הר הבית, בפינות העזרה, מחוץ לשערי העזרה, בלשכת הקרבן, בלשכת הפרוכת ומאחורי קודש הקודשים.
התעוררות לבניית המקדש

התעוררות לבניית המקדש

במעשה פלגש בגבעה ישראל נענשו על שלא מיחו על פסל מיכה. במפקד שעשה דוד נענשו על שלא תבעו את בניין המקדש. חגי הנביא זירז את העם לבנות את בית המקדש.
חידוש עבודת הקרבנות

חידוש עבודת הקרבנות

מותר להקריב קרבנות לפני בניית בית המקדש. גדולי ישראל פעלו לחידוש עבודת הקרבנות. את המזבח בונים מאבנים שלמות, ממעמקי הים או האדמה, שלא נגע בהם ברזל. קרבנות שזמנם קבוע מותר להקריב אף בטומאה.
תפילה בהר הבית

תפילה בהר הבית

חשיבות התפילה בהר הבית. כל התפילות עוברות דרך הר הבית. האבות התפללו בהר הבית, הרמב'ם התפלל בהר הבית. בית כנסת בהר הבית בזמן המקדש. דרישת גדולי ישראל לבנות בית כנסת בהר הבית בימינו.
מקדש משמיים?

מקדש משמיים?

מקדש יבנה על ידי אדם אך בעזרת שמיים. מצוות בניית המקדש מוטלת על עם ישראל כחיוב. הרמב'ם מפרט את דיני הבנייה. מקדש יבנה לפני הופעת מלכות בית דוד.
קובץ mp3 אתר לשי לילדים