שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר
לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים
ב' בכסלו תשס”ח

אלבום

שלמה ז"ל ישי ז"ל
יש לכם תמונה שלהם?
שלחו לנו ל-shlomitkro@gmail.com
יום העצמאות תשמד שלמה בן שנה ורבע עם אבא
פורים תשמד שלמה עם אבא והאחיות
סוכות תשמה שלמה כמעט בן שנתיים עם האחיות
סוכות תשמה שלמה כמעט בן שנתיים עם המשפחה
שלמה והאחיות בגינה של הבית
פורים תשמו עם האחיות ובנות הדודות
קיץ תשמו שלמה ויעל בחגיגת פטר חמור
קיץ תשמו שלמה עם יפעת יעל ואילת
חורף תשמז שלמה בן 4 עם אילת
פורים תשמח שלמה עם יפעת מיכל ויעל
אייר תשמח המשפחה וסבא וסבתא בבת מצווה של יפעת
אייר תשמח המשפחה בבת מצווה של יפעת
חנוכה תשמט שלמה ואילת
שבט תשמט שלמה בן 6
תשן שלמה וסבא אליהו
חנוכה תשן
חנוכה תשן שלמה במסיבת חנוכה עם בני הדודים
אלול תשן שלמה והמשפחה בבת מצווה של מיכל
תשרי תשנא כרטיס ברכה ששלמה שלח ליעל
אב תשנא בבת מצווה של יעל עם סבא וסבתא כרמל
אב תשנא בבת מצווה של יעל עם סבא וסבתא קרויזר
אב תשנא שלמה ואילת מברכים את יעל בת המצווה
תשרי תשנב כרטיס ברכה ששלמה שלח ליעל
חורף תשנב שלמה ואבא
תשנב שלמה בן 9 רוכב על החמור עם יצחק
תשנג שלמה עם המשפחה
אדר תשנג שלמה בן 10 בבת מצווה של אילת
אדר תשנג שלמה ויצחק מברכים את אילת בת המצווה
אדר תשנג שלמה ואילת בבת מצווה של אילת
סוכות תשנד שלמה בן 11 עם חגי ואריאל
תשנה שלמה בחלקה של אריאל
קיץ תשנה שלמה עם חגי ואריאל
חורף תשנה שלמה עם חגי ואריאל והחתול אלול
חשון תשנו שלמה ויפעת
חשון תשנו המשפחה בחתונה של יפעת
טבת תשנו עם אבא והתפילין החדשות
טבת תשנו שלמה מתאמן בהנחת תפילין
טבת תשנו הנחת תפילין ראשונה
שבט תשנו שלמה בר מצווה עם אבא ואמא
שבט תשנו שלמה בר מצווה עם ההורים
שבט תשנו שלמה בר מצווה עם ההורים
שבט תשנו שלמה בר מצווה עם סבא וסבתא קרויזר
שבט תשנו שלמה בר מצווה עם סבא וסבתא כרמל
שבט תשנו שלמה בר מצווה עם סבא וסבתא כרמל
שבט תשנו שלמה בר מצווה עם אסי ויפעת
שבט תשנו שלמה בר מצווה עם מיכל
שבט תשנו שלמה בר מצווה עם יעל
שבט תשנו שלמה בר מצווה עם אילת
שבט תשנו שלמה בר מצווה עם יצחק
שבט תשנו שלמה בר מצווה עם חגי
שבט תשנו שלמה בר מצווה עם אריאל
שלמה בר מצווה עם ישי
שבט תשנו שלמה דורש בבר מצווה
שבט תשנו שלמה והרבנים כץ בבר מצווה
פסח תשנו בביקור אצל סבא וסבתא כרמל
קיץ תשנו עם אבא יצחק חגי ואריאל
חשוון תשנו שלמה מחזיק את יואל האחיין בפדיון
אלול תשנז שלמה ומיכל
אלול תשנז המשפחה הגרעינית בחתונה של מיכל וחמי
אלול תשנז עם הסבים והסבתות בחתונה של מיכל וחמי
אלול תשנז שלמה ויואל בחתונה של מיכל וחמי
חורף תשנח שלמה עם אבא ואילת
חורף תשנח שלמה עם יצחק וחגי
יום העצמאות תשנח שלמה והאחים
קיץ תשנח חופשה משפחתית בחוף כינר
אב תשנח הנחת תפילין של יצחק
אב תשנח שלמה ויצחק בהנחת תפילין של יצחק
אב תשנח שלמה ינקי מיכל וחמי בהנחת תפילין של יצחק
אלול תשנח שלמה ויצחק בבר מצווה של יצחק
אלול תשנח כל המשפחה בבר מצווה של יצחק
אלול תשנח האחים הרווקים בבר מצווה של יצחק
אלול תשנח שלמה בן 15 וחצי עם סבא אליהו בבר מצווה של יצחק
אלול תשנח יצחק בר המצווה על הכתפיים של שלמה
סוכות תשנט שלמה ואילת
תמוז תשנט שלמה ויעל
תמוז תשנט חגי על הכתפיים של שלמה בחתונה של יעל
תמוז תשנט שלמה ויעל
סוכות תשס שלמה עם האחים
חנוכה תשס שלמה מדליק נרות עם אבא ויעל
חורף תשס שלמה ואריאל
חנוכה תשסא שלמה כמעט בן 18
סוכות תשסב שלמה ואילת
שבט תשסב יום הולדת הפתעה ששלמה הכין לאמא
שבט תשסב שלמה המשפחה עם עוגת ההפתעה ששלמה אפה
חורף תשסב שלמה יצחק חגי ואריאל בנחל עוג
בתום מסע כומתה עם אבא בצומת גולני
שלמה עם סבא וסבתא קרויזר
שלמה הגולנציק עם אריאל וישי
שבט תשסד שלמה והמשפחה שרים לחגי בר המצווה
שבט תשסד שלמה רוקד בבר מצווה של חגי
שבט תשסד שלמה בבר מצווה של חגי
שבט תשסד שלמה בריקודים בבר מצווה של חגי
שבט תשסד שלמה עם יצחק יואל והלל בבר מצווה של חגי
שבט תשסד שלמה עם חגי חמי הראל אריאל וישי בבר מצווה של חגי
שבט תשסד שלמה ואוריה בבר מצווה של חגי
שלמה עוזר ליצחק לשפצר את הכומתה
שלמה בסיום קורס קצינים יבשה עם המשפחה
חנוכה תשסה שלמה ויצחק חיילים עם אבא אליסף וישי
ניסן תשסה שלמה ואריאל עם סבתא מלכה בבר מצווה של אריאל
תשסה שלמה בסיום קורס קצינים עם יצחק
קיץ תשסה שלמה ואמא בטיול משפחתי
שלמה סוכות תשסו
חנוכה תשסו שלמה יצחק וישי אחרי הפציעה של יצחק
חנוכה תשסו שלמה עם מיכל יצחק אריאל וישי
שלמה בן כמעט 23
טבת תשסו שלמה עם ישראל יצחק ואריאל בברית של נועם
שלמה מקבל ברכה מאבא הסנדק בברית של נועם
שלמה עם ההורים יצחק אריאל ישי ושוקו בטקס קבלת קצין מצטיין
שלמה וחגי
חנוכה תשסז הדלקת נרות משפחתית
ערב פסח תשסז שלמה ואבא במסיבת השחרור של יצחק
קיץ תשסז שלמה ואריאל
שלמה בברית משפחתית שבוע לפני התאונה