שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר
לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים
ב' בכסלו תשס”ח

אלבום

שלמה ז"ל ישי ז"ל
יש לכם תמונה שלהם?
שלחו לנו ל-shlomitkro@gmail.com
קיץ תשנה שלמה וישי
חורף תשנו אילת שלמה וישי
חורף תשנו מפגש משפחתי עם סבא אליהו
חורף תשנו שלמה וישי בבר מצווה הכיתתית של שלמה
קיץ תשנו שלמה בן 13 וישי בן שנה
אב תשנו תמונה משפחתית
קיץ תשנח המשפחה בדרך לכינרת
קיץ תשנח שלמה בן 15 וישי בן 3 בחופשה במושב רמות
אלול תשנח כל המשפחה בבר מצווה של יצחק
אלול תשנח האחים בבר מצווה של יצחק
שלמה ישי וכל המשפחה עם סבא וסבתא קרויזר בבר מצווה של יצחק
שלמה ישי וכל המשפחה עם סבא וסבתא כרמל בבר מצווה של יצחק
תמוז תשנט הבנים בחתונה של יעל
תמוז תשנט האחיות והאחים בחתונה של יעל
חורף תשס שלג בירושלים
חורף תשס שלג בירושלים
חורף תשס שלמה וישי בונים בובת שלג
אייר תשסא בברית של מאיר
קיץ תשסב שלמה מוציא לישי קוץ
חשון תשסג הבנים בחתונה של אילת
חחשון תשסג ישי על הכתפיים של שלמה בחתונה של אילת
חשון תשסג שלמה וישי בחתונה של אילת
חשון תשסג תמונה משפחתית בחתונה של אילת
קיץ תשסג שלמה בן 20 וישי בן 8
קיץ תשסג שלמה וישי
קיץ תשסג שלמה החיל וישי
שבט תשסד ישי יושב על שלמה בבר מצווה של חגי
שבט תשסד המשפחה בבר מצווה של חגי
שבט תשסד שלמה וישי עם המשפחה בבר מצווה של חגי
חורף תשסד שלמה הביא לישי שלג מירושלים
חורף תשסד שלמה הגולנציק עם אריאל וישי
אדר תשסד שלמה וישי במסיבת הגיוס של יצחק
קיץ תשסד במערת נמר בהדרכת שלמה
שלמה בסיום קורס קצינים יבשה עם נציגי המשפחה
ניסן תשסה הבנים וההורים בבר מצווה של אריאל
ניסן תשסה שלמה וישי רוקדים בבר מצווה של אריאל
ניסן תשסה חבורת הבנים בבר מצווה של אריאל
שלמה וישי בסיום קורס מכים של יצחק
חורף תשסו שלמה וישי עם החמור של ישי
קיץ תשסו למרגלות מערת שמשון
קיץ תשסז שלמה וישי עם המשפחה בחונזיר
ערב פסח תשסז
קיץ תשסז לקראת גלישה במערת קשת