שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר
לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים
ב' בכסלו תשס”ח

בית המקדש

שמירת המקדש

כוהנים ולויים שומרים במקדש כל הלילה. הכוהנים שומרים בשלושה מקומות והלויים בעשרים ואחד מקומות.

הפיס - ההגרלה

ההגרלה מתקיימת בבית במוקד. הכוהנים לובשים בגדי כהונה. הכוהנים המשתתפים בהגרלה עומדים בעיגול. הכוהנים מרימים אצבע, הכוהן העורך את ההגרלה סופר את האצבעות המורמות.

בדיקת העזרה

הממונה נוטל את מפתחות העזרה שהיו בבית המוקד ופותח את השער הקטן. הכוהנים מתחלקים לשתי קבוצות ובודקים את העזרה. בסיום הבדיקה הכוהנים הבודקים נפגשים בלדת עושי חביתין.

תרומת הדשן

זמן תרומת הדשן. קידוש ידים ורגלים מהכיור. מחתת כסף. איסוף הגחלים במחתה מהמזבח. הנחת הגחלים ליד כבש המזבח.

הורדת הדשן

כוהנים מעלים את הדשן שעל המזבח לתפוח. מהתפוח גורפים את הדשן לפסכתר. מוצאים את הדשן לבית הדשן שמחוץ לירושלים. בשלושת הרגלים לא מורידים את הדשן מעל המזבח.

סידור המערכות

העלאת העצים למזבח. סוגי העצים. מקום המערכה הגדולה. מערכה של קטורת. כמות העצים. המערכה לקיום האש. שני גזרי העץ.

הפיס השני

הפיס השני. ההגרלה השנייה. לשכת הגזית. סדר הזכייה.

שחיטת קורבן התמיד

ראיית השחר. הבאת הטלה. הוצאת הכלים. השקאת הטלה. בדיקת הטלה. מקום השחיטה. עקידת הטלה. מדשני המזבח והמנורה. פתיחת שער ההיכל. שחיטת קורבן התמיד.

דישון המזבח הפנימי

כניסה להיכל. הטני - כלי קודש מזהב. סדר הדישון. סיום הדישון.

הולכת הדם וזריקת הדם

הולכת הדם. זריקת הדם. שיירי הדם. היסוד הדרומי של המזבח. הקרן המזרחית צפונית של המזבח. הקרן המערבית דרומית של המזבח.

דישון המנורה והטבתה

דישון המנורה. הדלקת המנורה. הפתילות עשויות מכותנות בלויות של כוהנים הדיוטים. הכוהן נותן חצי לוג שמן בכל נר.

הפשטת הקורבן וניתוחו

אחרי השחיטה מפשיטים את עור הקורבן ומנתחים אותו לאיברים.

הולכת האיברים, הנסכים ומנחת חביתין

הכוהנים שזכו בהגרלה השנייה מוליכים את איברי קורבן התמיד לכבש המזבח, סולת למנחת נסכים, את מנחת החביתין של הכוהן הגדול והיין לנסך. את האיברים מולחים כמו שמולחים בשר לצלי.

תפילת הכוהנים

הכוהנים מתפללים בלשכת הגזית: אהבה רבה, עשרת הדברות, שמע, והיה אם שמוע, ויאמר, אמת ויציב, רצה, ברכת כוהנים בלי פסוקים ושים שלום. בשבת, אנשי המשמר היוצא מברכים את אנשי המשמר הנכנס.

הפיס השלישי

ההגרלה על הקטרת הקטורת.

הפיס הרביעי

ההגרלה הרביעית היא מי יזכה להעלות את האיברים מהכבש למזבח. יכולים להשתתף גם כוהנים שכבר זכו בעבר בעבודה זו.

הכוהנים שלא זכו בהגרלה

הכוהנים שלא זכו בהגרלה מחליפים את בגדי הכהונה לבגדי חול. הממונים מחזירים את בגדי הכהונה למקומם בחלונות.

סדר הקטרת הקטורת

הכוהן שזכה בהגרלה להקטרת הקטורת לוקח בזך מלא קטורת. הכוהן שזכה בהגרלה במחתה ממלא את המחתה בגחלים ושם אותם על מזבח הקטורת. הכוהן שבידו הקטורת שם אותה על הגחלים.

הטבת שני הנרות

אחרי הקטרת הקטורת הכוהן מיטיב את שני הנרות.

השתחוויות

אחרי הקטרת הקטורת ודישון המנורה הכוהן הגדול וחלק מהכוהנים נכנסים להיכל להשתחוות. הכוהנים שעבדו בהיכל עומדים על המעלות שלפני האולם.

העלאת האיברים על המזבח והקטרתם

הכוהן שזכה בפיס הרביעי מעלה את איברי קורבן התמיד מהכבש אל המזבח.

הקטרת כוהן גדול

כוהן גדול שרוצה להקטיר איברים של קורבן התמיד יכול להקטיר.

ברכת הכוהנים

ברכת הכוהנים במקדש. הכוהנים מברכים את העם כשהם עומדים על מעלות האולם.

הקרבת מנחת נסכים

מקריבים את מנחת הנסכים אחרי ברכת הכוהנים.

הקרבת החביתין

הכוהן שזכה בהקרבת מנחת החביתין מעלה ומקריב את המנחה על המזבח.

ניסוך היין

אחרי הקרבת מנחת חביתין מנסכים את היין על הקרן המערבית דרומית של המזבח. בזמן ניסוך היין הלווים שרים שיר של יום.

שיר של ניסוך היין

השיר שהיו הלויים שרים בזמן ניסוך היין: בזמן הקרבת תמיד של שחר, תמיד של בין הערביים וקורבנות מוסף.

קורבן תמיד של בין הערביים

סדר הקרבת קורבן התמיד של בין הערביים

הקרבה שלא לשמה

קורבן שהוקרב שלא לשמו או שלא לשם בעליו. שחיטה, קבלה, הולכה וזריקה שלא לשם הקורבן או שלא לשם בעליו.

הקרבה שלא לשמה בחטאת

קורבן חטאת שאחת מהעבודות בו: שחיטה, קבלה, הולכה וזריקה, נעשו שלא לשמה.

הקרבה שלא לשמה בקורבן פסח

קורבן פסח שהוקרב שלא לשמו, בזמנו ובשאר ימות השנה.

פסול בהולכת הדם

הפוסלים את הקורבן בהולכת הדם.