שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר
לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים

בית המקדש

תפילת הכוהנים

הכוהנים מתפללים בלשכת הגזית: אהבה רבה, עשרת הדברות, שמע, והיה אם שמוע, ויאמר, אמת ויציב, רצה, ברכת כוהנים בלי פסוקים ושים שלום. בשבת, אנשי המשמר היוצא מברכים את אנשי המשמר הנכנס.

שמירת המקדש

כוהנים ולויים שומרים במקדש כל הלילה. הכוהנים שומרים בשלושה מקומות והלויים בעשרים ואחד מקומות.

הפיס - ההגרלה

ההגרלה מתקיימת בבית במוקד. הכוהנים לובשים בגדי כהונה. הכוהנים המשתתפים בהגרלה עומדים בעיגול. הכוהנים מרימים אצבע, הכוהן העורך את ההגרלה סופר את האצבעות המורמות.

בדיקת העזרה

הממונה נוטל את מפתחות העזרה שהיו בבית המוקד ופותח את השער הקטן. הכוהנים מתחלקים לשתי קבוצות ובודקים את העזרה. בסיום הבדיקה הכוהנים הבודקים נפגשים בלדת עושי חביתין.

תרומת הדשן

זמן תרומת הדשן. קידוש ידים ורגלים מהכיור. מחתת כסף. איסוף הגחלים במחתה מהמזבח. הנחת הגחלים ליד כבש המזבח.

הורדת הדשן

כוהנים מעלים את הדשן שעל המזבח לתפוח. מהתפוח גורפים את הדשן לפסכתר. מוצאים את הדשן לבית הדשן שמחוץ לירושלים. בשלושת הרגלים לא מורידים את הדשן מעל המזבח.

סידור המערכות

העלאת העצים למזבח. סוגי העצים. מקום המערכה הגדולה. מערכה של קטורת. כמות העצים. המערכה לקיום האש. שני גזרי העץ.

הפיס השני

הפיס השני. ההגרלה השנייה. לשכת הגזית. סדר הזכייה.

שחיטת קורבן התמיד

ראיית השחר. הבאת הטלה. הוצאת הכלים. השקאת הטלה. בדיקת הטלה. מקום השחיטה. עקידת הטלה. מדשני המזבח והמנורה. פתיחת שער ההיכל. שחיטת קורבן התמיד.

דישון המזבח הפנימי

כניסה להיכל. הטני - כלי קודש מזהב. סדר הדישון. סיום הדישון.

הולכת הדם וזריקת הדם

הולכת הדם. זריקת הדם. שיירי הדם. היסוד הדרומי של המזבח. הקרן המזרחית צפונית של המזבח. הקרן המערבית דרומית של המזבח.

דישון המנורה והטבתה

דישון המנורה. הדלקת המנורה. הפתילות עשויות מכותנות בלויות של כוהנים הדיוטים. הכוהן נותן חצי לוג שמן בכל נר.

הפשטת הקורבן וניתוחו

אחרי השחיטה מפשיטים את עור הקורבן ומנתחים אותו לאיברים.

הולכת האיברים, הנסכים ומנחת חביתין

הכוהנים שזכו בהגרלה השנייה מוליכים את איברי קורבן התמיד לכבש המזבח, סולת למנחת נסכים, את מנחת החביתין של הכוהן הגדול והיין לנסך. את האיברים מולחים כמו שמולחים בשר לצלי.