שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר
לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים

בית המקדש

שמירת המקדש

כוהנים ולויים שומרים במקדש כל הלילה. הכוהנים שומרים בשלושה מקומות והלויים בעשרים ואחד מקומות.

הפיס - ההגרלה

ההגרלה מתקיימת בבית במוקד. הכוהנים לובשים בגדי כהונה. הכוהנים המשתתפים בהגרלה עומדים בעיגול. הכוהנים מרימים אצבע, הכוהן העורך את ההגרלה סופר את האצבעות המורמות.