שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר
לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים
ב' בכסלו תשס”ח

טהרת המשפחה

מתי אישה נעשית נידה (עמ' 1-2)

מתי אישה נעשית נידה מדאורייתא ומתי מדרבנן.

דיני הרגשות (עמ' 2-4)

דיני אשה שהרגישה הרגשת פתיחת הרחם, זעזוע הגוף או זיבת דבר לח בימי טהרתה. דיני הרגשה בימי העיבור ובימי ההנקה. ודיני ספק אם הרגישה.

הפסק טהרה (עמ' 5-7)

הפסק טהרה-השלב הראשון בתהליך הטהרה, אפשר לעשות מהיום הרביעי מתחילת הראייה. המקור בחומש שמות, בהכנות למתן תורה. רישום יום הראייה הראשון ביומן האישי. מקרים בהם אפשר לעשות הפסק טהרה מיד כשפוסק הדם.

הפסק טהרה - רחצה לפניה (עמ' 8)

כיצד ומתי יש לרחוץ לפני בדיקת הפסק הטהרה.

הפסק טהרה - זמן הבדיקה (עמ' 9)

את בדיקת הפסק הטהרה, לכתחילה, יש לעשות לפני השקיעה ובסמוך לה; בדיעבד אפשר בבקר ועד 3 דקות אחרי השקיעה.

עד הבדיקה (עמ' 10)

עד הבדיקה צריך להיות עשוי, לכתחילה, מבד לבן, רך ונקי או מצמר גפן. בידעבד אפשר לבדוק בנייר לבן, רך נקי וסופג.

אופן הבדיקה (עמ' 11)

לכתחילה הבדיקה צריכה להיות בדיקת 'חורים וסדקים' ובעומק, בדיעבד אפשר להסתפק בבדיקת 'חורים וסדקים' בלבד. התנוחה בזמן הבדיקה צריכה להיות כזו שתאפשר בדיקה יסודית.

הלכות כתמים (עמ' 75 -86)

מה הוא כתם, מתי הוא מטמא ומתי לא.