שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר
לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים
תנ"ך

ספר זכריה פרק ג

המראה של יהושע הכוהן הגדול. הלבשת יהושע בבגדי כהונה. בואו של צמח. האבן עם שבעת העיניים.

שיעורים בתנ"ך - ספר זכריה

ספר זכריה פרק א

ספר זכריה פרק א

"שובו אלי... ואשוב אליכם". מראה הסוסים. תפילת המלאך ודבר ה' אל ירושלים. "שבתי לירושלים ברחמים".
ספר זכריה פרק ב

ספר זכריה פרק ב

מראה הקרנות. מראה נושא החבל. קריאה ליושבים בגולה לשוב לציון. ה' ישכון בציון.
ספר זכריה פרק ג

ספר זכריה פרק ג

המראה של יהושע הכוהן הגדול. הלבשת יהושע בבגדי כהונה. בואו של צמח. האבן עם שבעת העיניים.
ספר זכריה פרק ד

ספר זכריה פרק ד

מראה המנורה. דבר ה' אל זרובבל. פתרון מראה המנורה. "לא בחיל ולא בכח".
קובץ mp3