שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר
לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים
תנ"ך
ספר חגי פרק א
הקריאה של זרובבל ויהושע בן יהוצדק. ההתרשלות בבניין המקדשהיא המקור לכל הצרות. התעוררות העם וראשיו לבניין הבית.

שיעורים בתנ"ך - ספר חגי

ספר חגי פרק א

ספר חגי פרק א

הקריאה של זרובבל ויהושע בן יהוצדק. ההתרשלות בבניין המקדשהיא המקור לכל הצרות. התעוררות העם וראשיו לבניין הבית.
קובץ mp3