שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר

לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים

תנך

ספר תהילים פרק ו

פרשת שבוע

ספר בראשית פרשת מקץ

בית המקדש

מנחת חביתין

טהרת המשפחה

חובת הטבילה (עמ' 138-139)

אמונה

יש חיים לאחר המוות

מועדים וזמנים

מדוע מדלים נרות שמונה ימים