שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר

לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים

תנך

ספר הושע פרק יד

פרשת שבוע

ספר דברים פרשת ניצבים

בית המקדש

עזרת כוהנים

טהרת המשפחה

רחצת הגוף (עמ' 155-159)

אמונה

סיפורנו האישי - סיפור של התמודדות עם שכול

ארץ ישראל

איסור מסירת שטח משטחי ארץ ישראל