שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר

לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים

תנך

ספר הושע פרק ט

פרשת שבוע

ספר דברים פרשת עקב

בית המקדש

עזרת כוהנים

טהרת המשפחה

רחצת הגוף (עמ' 155-159)

אמונה

סיפורנו האישי - סיפור של התמודדות עם שכול

ארץ ישראל

איסור מסירת שטח משטחי ארץ ישראל