שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר

לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים

תנך

ספר תהילים פרק יא

פרשת שבוע

ספר שמות פרשת בא

בית המקדש

רמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ב

טהרת המשפחה

הכנות לפני הרחצה (עמ' 143-145)

אמונה

יש חיים לאחר המוות

מועדים וזמנים

משמעותו של צום עשרה בטבת