שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר

לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים

תנך

ספר תהילים פרק ג

פרשת שבוע

ספר בראשית פרשת ויצא

בית המקדש

רמב'ם, הלכות בית הבחירה, פרק ח

טהרת המשפחה

טעמים למצוות הטבילה (עמ' 136-137)

אמונה

יש חיים לאחר המוות

מועדים וזמנים

מרד החשמונאים