שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר

לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים

תנך

ספר תהילים פרק כה

פרשת שבוע

ספר ויקרא פרשת אמור

בית המקדש

מנחת העומר

טהרת המשפחה

חציצות בשיער הראש (עמ' 149-150)

אמונה

זוכרים ומתגעגעים

מועדים וזמנים

מדוע שמחים בל"ג בעומר