שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר

לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים

תנך

ספר עמוס פרק ט

פרשת שבוע

ספר שמות פרשת שמות

בית המקדש

מבנה הר הבית

טהרת המשפחה

רחצת הגוף (עמ' 155-159)

אמונה

סיפורנו האישי - סיפור של התמודדות עם שכול

מועדים וזמנים

משמעותו של צום עשרה בטבת