שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר
לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים
תנ"ך

ספר נחום פרק א

נחום האלקושי. מידותיו של הקב"ה כשופט. תיאור גילוי שכינתו של הקב"ה המופיע להציל את עמו. אויבי ה' יאבדו וחסידיו ינצלו. חורבן נינוה.

שיעורים בתנ"ך - ספר נחום

ספר נחום פרק א

ספר נחום פרק א

נחום האלקושי. מידותיו של הקב"ה כשופט. תיאור גילוי שכינתו של הקב"ה המופיע להציל את עמו. אויבי ה' יאבדו וחסידיו ינצלו. חורבן נינוה.
ספר נחום פרק ב

ספר נחום פרק ב

בשורה ליהודה שתגאל מעול אשור. מלחמת הייאוש של אשור באויביה. ימי זוהרה של נינוה מול חורבנה.
קובץ mp3